NAGRADE ZA NAJBOLJŠA ŠTUDIJSKA DELA S PODROČJA TRAJNOSTNE KEMIJE 2023

Nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2023

Objavljeno: 23. maj. 2023

Slovensko kemijsko društvo in podjetje AquafilSLO d.o.o. razpisujeta natečaj za:

  • “nagrado za najboljše diplomsko delo”,
  • “nagrado za najboljše magistrsko delo”,
  • “nagrado za najboljše doktorsko delo”,
  • “posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo”

s področja trajnostne kemije.

Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše diplomsko in magistrsko delo imajo diplomanti in magistri, ki so uspešno zaključili diplomsko ali magistrsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ eno leto pred datumom objave razpisa. Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše doktorsko delo imajo doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ dve leti pred datumom objave razpisa. Izmed pravočasno prispelih prijav bo strokovna komisija do 21. avgusta 2023 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado.

Nagrade bodo podeljene na konferenci Slovenski Kemijski dnevi 2023, 15. septembra 2023, v Portorožu. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 € za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1000,00 € za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo, v katerem je strokovna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo.

Kandidati vloge oddate v elektronski obliki na naslov chem.soc@ki.si najkasneje do 18. junija 2023 s pripisom “razpis za nagrade – diplomsko delo”, “razpis za nagrade – magistrsko delo” oziroma “razpis za nagrade – doktorsko delo”.

Več o razpisu in prijavnem postopku si lahko preberete na: http://chem-soc.si/razpisi/javni-razpis-nagrade-za-najboljsa-studijska-dela-s-podrocja-trajnostne-kemije-1.

Nazaj na novice