NOVA INOVUP USPOSABLJANJA NA DALJAVO

Nova INOVUP usposabljanja na daljavo

Objavljeno: 19. jun. 2020

Usposabljanja v okviru projekta INOVUP še vedno potekajo na daljavo.

Zaposlenim svetujemo čim večjo udeležbo na usposabljanjih in prosimo, da udeležbo priglasijo v tajništvo MPŠ.

Nazaj na novice