ODPRTO MESTO ZA MLADEGA RAZISKOVALCA NA PODROČJU SINTEZE TANKIH PLASTI IN OBLIKOVANJA NANOSTRUKTUR OKOLJU PRIJAZNIH PEROVSKITOV IZ VODNIH RAZTOPIN

Odprto mesto za mladega raziskovalca na področju sinteze tankih plasti in oblikovanja nanostruktur okolju prijaznih perovskitov iz vodnih raztopin

Objavljeno: 05. jul. 2019

Zaradi čedalje večjega zavedanja o skrbi za okolje in zdravje iščemo tudi okolju bolj prijazne materiale. Na področju piezoelektrične keramike potrebujemo materiale, ki bi nadomestili učinkovite svinčeve perovskite. Tema doktorata vključuje sintezo tankih plasti in oblikovanje nanostruktur okolju prijaznih perovskitov iz vodnih raztopin. Kandidat/ka bo spoznal in imel možnost uporabljati najnovejše metode priprave in oblikovanja tankoplastnih struktur iz raztopin ter njihove karkaterizacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje: (i) povprečna ocena diplome in magisterija s področja naravoslovnih ali tehniških ved (BSc + MSc) nad 8, (ii) starost do vključno 28 let, (iii) znanje angleškega jezika.

Povezava na javni razpis 

Za več informacij se obrnite na: barbara.malic@ijs.si

Nazaj na novice