ODSEK O2 INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« JE PRIDOBIL FINANCIRANJE EU PROJEKTA

4 mesta za študente na MPŠ

Odsek O2 Instituta »Jožef Stefan« je pridobil financiranje EU projekta

Objavljeno: 21. jan. 2021

Odsek za znanosti o okolju (O2) je pridobil koordinatorstvo EU projekta v shemi MSCA ITN z naslovom “Advanced research and Training Network in Food quality, safety and security” (FoodTraNet) za obdobje 2021–2025. Koordinatorica projekta je prof. dr. Nives Ogrinc. Projekt vključuje 10 partnerjev in podporo EU industrijskih partnerjev iz malih in srednjih podjetij in svetovno priznanih organizacij na področju hrane kot sta EFFoST in IUFoST. Glavni cilji projekta FoodTraNet vključujejo uporabo različnih tehnik masne spektrometrije kot so uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov, izvajanje tarčnih analiz izbranih spojin, analiz na principu netarčnih postopkov in mapiranje za:

  1. prepoznavanje biomarkerjev in bioaktivnih spojin za zagotavljanje kakovosti in sledljivosti živil;
  2. karakterizacijo novih alternativnih virov hrane za zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano;
  3. razvoj in karakterizacijo novih inovativnih produktov na osnovi nanotehnologije kot so: užitne fotonske črtne kode, nano-senzorji, večnamenski polimerni nanostrukturni materiali in aktivno in inteligentno embalažo.
Na projektu bodo razpisana tudi 4 mesta za študente na MPŠ.
Nazaj na novice