PODELJENE NAGRADE ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ZNANSTVENORAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI

Podeljene nagrade za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti

Objavljeno: 13. dec. 2021

Prof. dr. Borka Jerman Blažič je prejela Puhovo nagrado za življenjsko delo za leto 2021 za zasluge za razvoj informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij ter njihovo uvajanje v slovensko družbo in gospodarstvo. Prof. dr. Borka Jerman Blažič je med pionirji interneta, največje inovacije 20. stoletja. Kot vrhunska strokovnjakinja na področju telekomunikacij je ključno prispevala k znanstvenemu in uporabnemu razvoju interneta in internetnih storitev na zelo širokem področju dejavnosti v Sloveniji in tujini.

Borka Jerman Blažič je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja članica mednarodne akademske skupnosti, ki je oblikovala takratno raziskovalno akademsko omrežje v svetovno omrežje internet. Z opremo, ki jo je nabavila s sredstvi jugoslovanskega projekta, ki ga je pripravila in vodila kot sestavni del mednarodnega projekta EUREKA – COSINE, je vzpostavila prvo internetno povezavo Instituta Jožef Stefan s tujino in tako odprla domači akademski skupnosti okno v svet sodobnih računalniških komunikacij. Slovenija se je tako uvrstila med prve digitalno razvite države sveta. Zaradi velikega prispevka na tem področju ji je akademska skupnost za informatiko in računalništvo podelila plaketo in naslov »Prva dama slovenskega interneta«.

Prof. dr. Goran Dražić je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju presevne elektronske mikroskopije materialov za vrhunske, mednarodno odmevne znanstvene rezultate na področju razvoja in uporabe metod presevne vrstične elektronske mikroskopije pri študiju naprednih funkcionalnih anorganskih materialov. Razvoj novih materialov, ki so nujni za izboljšanje sodobnih naprav in tehnologij, je tesno povezan z naprednimi analitskimi metodami, kakor je vrstična presevna elektronska mikroskopija. Ta omogoča vpogled v kemijsko sestavo in kristalno strukturo na atomski ravni ter s tem razumevanje sinteze in lastnosti materialov. Prof. dr. Goran Dražić je visoko ločljivost najsodobnejših vrstičnih presevnih elektronskih mikroskopov nadgradil z razvojem nove metode in jo preizkusil pri študiju različnih kristaliničnih materialov, kakor so feroelektriki, polprevodniki in katalizatorji. Prof. dr. Goran Dražić se z razvojem in uporabo metod presevne elektronske mikroskopije ukvarja že več kakor trideset let, s svojim delom pa je med najpomembnejšimi strokovnjaki na tem področju.

Iskrene čestitke našima profesorjema.

Več informacij:

https://www.gov.si/novice/2021-12-10-podeljene-nagrade-za-izjemne-dosezke-v-znanstvenoraziskovalni-in-razvojni-dejavnosti/

Nazaj na novice