POSTANI MLADI OPAZOVALEC PRI OCENJEVANJU PROJEKTNIH PREDLOGOV HORIZON EUROPE

Postani mladi opazovalec pri ocenjevanju projektnih predlogov Horizon Europe

Objavljeno: 21. apr. 2022

Generalni direktorat za raziskave in inovacije Evropske komisije je v okviru Evropskega leta mladih 2022 začel z novo pobudo »Become a Horizon Europe Young Observer«. V okviru nove pobude vabijo magistrske študente v EU, da postanejo "mladi opazovalci" v evalvacijah predlogov Obzorje Evropa in se po bližje seznanijo, kako EU izbira projekte za financiranje. Če boste izbrani za mladega opazovalca, boste povabljeni k sodelovanju v evalvacijah razpisov Horizon Europe, ki bodo potekala od septembra 2022 dalje. Evalvacije pokrivajo vsa področja znanosti, od družboslovja in humanistike do naravoslovja in inženirstva. Ocenjevanje predlogov poteka na spletu, v določenih primerih pa se lahko organizira tudi ocenjevalni sestanek v Bruslju. V primeru udeležbe na kraju samem bo potne stroške in stroške nastanitve ter dnevnice krila Evropska komisija. Prejeli boste uvodni seminar, ki bo zajemal vse vidike evalvacije, vključno s praktičnim usposabljanjem in etičnimi vprašanji (zaupnost, navzkrižje interesov, kodeks ravnanja itd.), ki vam bo pomagal seznaniti se s procesom in temami, ki se evalvirajo. Od začetka procesa opazovanja ocenjevanja vas bo spremljal mentor iz Evropske komisije.

Kdo se lahko prijavi?

Na to pobudo se lahko prijavijo študenti, ki so trenutno vpisani v magistrski program katere koli discipline na univerzi v državi članici EU. Študente iz prikrajšanih in raznolikih okolij ali pripadnike ranljivih in marginaliziranih skupin se še posebej spodbuja k prijavi.

Kako se lahko prijavim?

Če izpolnjujete pogoje, se lahko prijavite tako, da izpolnite svoj profil na portalu za financiranje in razpise Horizon Europe v skladu z navodili: https://ec.europa.eu/info/files/how-apply-becoming-young-observer-horizon-europe-evaluations_en

Priložiti je potrebno tudi kratek opis vaše motivacije, da postanete mladi opazovalec, z razlago, zakaj bi morali biti izbrani, ter priporočilno pismo vašega mentorja/profesorja.

Izbirni postopek za mlade opazovalce poteka neprekinjeno, od odprtja razpisa (1. april 2022) do zaključka razpisa (14. december 2022).

Nazaj na novice