PREDSTAVITEV DOSEŽKOV ŠTUDENTOV MPŠ LETOS PRVIČ PREK SPLETA

Predstavitev dosežkov študentov MPŠ letos prvič prek spleta

Objavljeno: 19. maj. 2020

Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ), tradicionalno združena z Dnevom mladih raziskovalcev na področju kemije, materialov, biokemije in okolja (KMBO), je letos prvič potekala prek spleta. Moto letošnjega dogodka "Reševanje izzivov preteklosti za boljšo prihodnost" (ang. Science - Tackling challenges of the past for better future) je študente prvotno vodil v Idrijo, kraj z bogato dediščino, industrijsko zgodovino in plodnim sodelovanjem z MPŠ. Izbira predvidene lokacije je sovpadala tudi z nagrado, ki jo je konec lanskega leta prejela dekanja MPŠ prof. dr. Milena Horvat za življenjsko delo na področju živega srebra.

Žal pa je pandemija virusa SARS-CoV-2 organizatorjem, članom študentskega sveta MPŠ, prekrižala načrte. Strast do raziskovanja in inovativna žilica je prispevala k hitri prilagoditvi trenutnim razmeram. Študentsko konferenco so iz Idrije preselili na splet.

Dogodek je povezal podiplomske študente iz različnih strok, kot so ekotehnologije, nanoznanosti in nanotehnologije, senzorske tehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije, biotehnologije, medicina in druge naravoslovno-tehnične vede. Več kot štirideset podiplomskih študentov je svoje raziskovalno delo predstavilo v 3-minutnih nastopih (t. i. Elevator Pitch). Na zanimiv in čim bolj razumljiv način so poskušali prepričati strokovno komisijo in tudi svoje akademske kolege o pomembnosti svojega raziskovalnega dela. Tudi letos so bile za vzpodbudo na koncu konference podeljene nagrade za najboljši povzetek, najboljši nastop, najboljšo vizualno predstavitev ter nagrado občinstva. Nagrade so prejeli Mark Paul S. Rivarez, Mirjana Malnar, Stefan Marković in Rok Novak.  

Neposredno povezovanje raziskovanja in podiplomskega izobraževanja za ustvarjanje znanja in spodbujanje inovativnosti se kot poslanstvo šole odraža tudi v pestrosti letošnjih prispevkov. Le kje bi se lahko na enem mestu spoznali s pestrostjo bioma v odpadnih vodah, v katerih so prisotni infektivni rastlinski virusi, ali z iskanjem optimalnega pristajalnega mesta na Luni? Organizatorji hkrati poudarjajo, da je konferenca varno okolje za razpravo o prelomnih idejah, je tudi okolje, kjer se profesorji in mentorji seznanijo z delom svojih študentov, in je kraj podpore, strpnosti in spoštljivih odnosov. Na koncu še dodajajo, da »imamo mladi moč znanja in dolžnost, da le-to uporabimo v polni meri«.

Ta dogodek hkrati obeležuje tudi Dan MPŠ, saj je bila pred 16. leti, 25. maja 2004, otvoritev šole, ki je bila ustanovljena kot samostojni visokošolski zavod, in sicer na pobudo Instituta ”Jožef Stefan” ob močni podpori industrije (Gorenje, Kolektor, Salonit) in mednarodnega omrežja sodelujočih univerz in institutov iz Evropske unije, ZDA in Japonske ter vrste drugih držav. Institut ”Jožef Stefan” (IJS) zagotavlja središčno raziskovalno-izobraževalno osnovo, v MPŠ pa kot partnerji združujejo svoje znanje in inovativne zmogljivosti za reševanje razvojnih problemov tudi vabljene raziskovalne, industrijske in poslovne organizacije. Doslej je na MPŠ doktoriralo 388 in magistriralo 108 podiplomskih študentov, jeseni pa vabi k vpisu že sedemnajsto generacijo študentov.


Šola je ponosna na vse študente za predstavljene dosežke in iskreno čestita nagrajencem!

slika
Nazaj na novice