PREIZKUSNO PREDAVANJE DR. MOJCE MILAVEC

Preizkusno predavanje dr. Mojce Milavec

Objavljeno: 30. apr. 2020

Vabimo vas, da se nam pridružite na preizkusnem predavanju dr. Mojce Milavec (Nacionalni inštitut za bilologijo) v postopku izvolitve v naziv docentke, ki bo v sredo, 6. 5. 2020, ob 12:00.  Predavanje z naslovom Meroslovje za podporo analizam nukleinskih kislin v medicini in zagotavljanju varne hrane bo možno spremljati na povezavi https://us02web.zoom.us/j/82583145860.

Povzetek predavanja

Analiza nukleinskih kislin (NA) predstavlja eno ključnih meritev na različnih področjih temeljnih ved o življenju, vključno s celično biologijo, genetiko, mikrobiologijo in molekularno biologijo, pa tudi v biotehnologiji, medicini, veterini, zagotavljanju varne hrane in spremljanju okolja. Analiza NA omogoča odkrivanje, identifikacijo in količinsko določitev NA iz različnih organizmov v različnih ozadjih. Natančne, natančne in primerljive meritve NA so ključne za zagotavljanje zanesljivih rezultatov ne samo v temeljnih raziskavah, temveč tudi za podporo odločevalcem, kot so zdravniki, inšpektorji in pristojni organi. V biološkem smislu analiza NA vključuje analizo kromosomov, DNA, RNA, nukleotidov, oligonukleotidov, spremembe DNA (npr. metilacijo DNA in druge epigenetske modifikacije), mRNA in miRNA (in druge kratke nekodirajoče RNA). Najbolj raziskana analiza NA je kvantifikacija tarčne DNA in RNA kot absolutna koncentracija števila kopij (npr. število virusov) ali kot razmerje števila kopij (npr. delež gensko spremenjenega organizma v hrani ali razmerje mutacija/divji tip). Vendar je na mnogih področjih primerljivost rezultatov kvantifikacije NA med laboratoriji še vedno nezadovoljiva. Eden glavnih razlogov je odsotnost referenčnih materialov in referenčnih postopkov merjenja. Za izboljšanje primerljivosti in zato, da bi razumeli vire razlik med laboratoriji in ovrednotili merilno negotovost metod, potekajo različni projekti in medlaboratorijske primerjave, katerih rezultat bodo tudi referenčni materiali in referenčni postopki merjenja. V okviru predavanje bodo predstavljeni primeri nacionalnih in mednarodnih raziskav za podporo meritev NA na različnih področjih, kot so nalezljive bolezni, precizna medicina in varnost hrane.

Nazaj na novice