RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ MPŠ 2024

Razpis za podelitev priznanj MPŠ 2024

Objavljeno: 07. mar. 2024

SENAT MEDNARODNE PODIPLOMSKE ŠOLE JOŽEFA STEFANA

v skladu s Pravilnikom o priznanjih MPŠ razpisuje podelitev priznanj

Senat MPŠ je na svoji seji dne 13. 2. 2024 sprejel sklep o razpisu za podelitev naslednjih priznanj:

- zlato priznanje za vrhunsko zaključno delo - »summa cum laude«,

- listina za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na MPŠ,

- priznanje za izjemno pedagoško delo,

- priznanje za izjemno strokovno delo, ki je prispevalo k razvoju in dejavnosti šole,

- Zlati znak MPŠ in

- Medalja Janeza Vajkarda Valvasorja.

Kriteriji za podelitev posameznih priznanj so navedeni v Pravilniku o priznanjih MPŠ:

https://www.mps.si/dokumenti/PRAVILNIK-O-PRIZNANJIH-MPS-2023.pdf

Predlogi na razpis morajo prispeti do vključno 19. aprila 2024 do 16. ure po e-pošti na naslov info@mps.si z navedbo v predmetni vrstici sporočila “Ne odpiraj – Predlog za priznanje MPŠ”.

Priznanja bodo podeljena na slovesni promociji junija 2024.

Nazaj na novice