ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023

Objavljeno: 29. avg. 2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023.

Rok prijave: 30. 9. 2022
Predmet razpisa: Dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023.
Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2022/2023 znaša 214,84 EUR mesečno. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.
Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 326. javni razpis).

Več info: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20222023-326-jr

Nazaj na novice