ŠTUDENTSKI SOLIDARNOSTNI DODATEK

Študentski solidarnostni dodatek

Objavljeno: 17. apr. 2020

Vsi redni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji so na podlagi interventne zakonodaje upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR, ki ga bodo prejeli 30. 4. 2020, vendar morajo oddati vlogo preko portala eUprava do 22. 4. 2020.

Pravna podlaga:
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Obveščamo vas, da je vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom objavljena na eUpravi:
Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) v četrtem odstavku 58. člena določa, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR upravičeni višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij in ki imajo hkrati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Študenti in študentke, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, lahko z namenom uveljavitve omenjene pravice izpolnijo elektronski obrazec "Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom", ki je dostopen na eUpravi. Pri vnosu morajo poskrbeti za pravilnost in resničnost podatkov. Te bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo) preverilo v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja ministrstvo. Študentu/-ki, ki izpolnjuje pogoje, se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na posredovan transakcijski račun upravičenca, kot bo razviden iz vloge, o čemer bodo obveščeni na v vlogi naveden elektronski naslov.

Študent/-ka za oddajo elektronske vloge ne potrebuje e-identitete. Po preverbi potrebnih podatkov se  bodo upravičencem  sredstva nakazovala sproti. Študenti, za katere bo ministrstvo z odločbo ugotovilo, da ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev dodatka, bodo lahko zavrnitev svoje vloge izpodbijali z vložitvijo tožbe v upravnem sporu.

Kontakt za pomoč in podporo:  Enotni klicni center med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:
e-naslov: ekc@gov.si
tel.:  080 2002
tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

FAQ: https://www.gov.si/zbirke/storitve/enkratni-solidarnostni-dodatek-studentom/

Nazaj na novice