UMRL JE PROFESOR ZVONKO TRONTELJ (1937-2024)

Umrl je profesor Zvonko Trontelj (1937-2024)

Objavljeno: 17. apr. 2024

Profesor Trontelj je dolga leta sodeloval z Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana tako raziskovalno kot tudi pedagoško. Hvaležni smo mu za velik prispevek k znanosti in za skrbno vodenje seminarjev.

Prof. Trontelj je diplomiral leta 1962 in doktoriral 1971 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na univerzah v ZDA in na univerzi v Helsinkih. Od 1962 je delal na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, od 1963 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologije Univerze v Ljubljani, od 1997 kot redni profesor. Od leta 2010 je bil na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana koordinator seminarjev. Več let je v Berlinu vodil laboratorij za bioelektrične raziskave na Zveznem fizikalno tehniškem zavodu. Raziskoval je v eksperimentalni fiziki trdne snovi: fazni prehodi, inkomenzurabilni sistemi, in aplikacijski fiziki: uporaba senzorjev SQUID za biomagnetne meritve in meritve elektronskega in jedrskega magnetizma, minihladilni sistem Stirlingove vrste. Skupaj s sodelavci je objavil več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov. (Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 349, 350, Trontelj, Zvonko).

Žalna seja bo v sredo, 24. aprila 2024 ob 17. uri v Peterlinovem paviljonu.

Nazaj na novice