VABILO NA ČEZMEJNO DELAVNICO DOKTORSKIH ŠTUDENTOV

Univerze v Trstu, Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in Instituta Jožef Stefan s področja nanoznanosti in nanotehnologij

VABILO NA ČEZMEJNO DELAVNICO DOKTORSKIH ŠTUDENTOV

Objavljeno: 09. feb. 2022

Letos organiziramo drugo skupno delavnico doktorskih študentov CrossNano https://www.mps.si/sl/o-nas/aktualno/crossnano-cezmejna-delavnica-na-podrocju-nanoznanosti-nanotehnologij/ z Univerzo v Trstu, program Nanotehnologija. Delavnica je s področja Nanoznanosti in nanotehnologij. Univerza v Trstu organizira tako delavnico vsako leto, lani pa smo se ji pridružili še MPŠ in IJS. V ta namen vabimo do 10 najbolj perspektivnih študentov MPŠ ali IJS, da bi se vključili v delavnico. Študente bi zbrali s pomočjo priporočila njihovih mentorjev in primerne tematike.

Študenti se predstavijo z 20 minutnim konferenčnim predavanjem s poudarkom na razpravi. Letos bo delavnica potekala hibridno od 22. do 24. 2. 2022. Izbrani študentje naj pošljejo Povzetek tematike predavanja po priloženi predlogi na darja.lisjak@ijs.si do 15. 2. 2022. V primeru večjega števila predlogov bodo imeli prednost študentje zadnjih letnikov. Predloga za povzetek je tukaj.

Za vse dodatne informacije in vprašanja se obrnite darja.lisjak@ijs.si.

Organizacijski odbor CrossNano

Nazaj na novice