VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET MPŠ 2019

Volitve v Študentski svet MPŠ 2019

Objavljeno: 19. nov. 2019

Predsednik študentskega sveta Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) Martin Topole razpisuje volitve v študentski svet MPŠ, ki šteje 12 študentov, po trije z vsake študijske smeri.

Razpis volitev - sklep

Glasovanje se izvede dne 29. 11. 2019. Glasuje se po spletni aplikaciji od 8. ure do 19. ure.

Rok za vlaganje kandidatur študentov je do 22. 11. 2019 do 12. ure. Kandidature vložijo kandidati osebno ali po pošti v tajništvo MPŠ do 22. 11. 2019 do 12. ure. Poleg kandidature se vloži še soglasje posameznega kandidata. Obrazec za oddajo kandidature je objavljen na spletni strani, lahko pa ga najdete tudi v referatu.

Glasuje se za vsakega posameznega kandidata. Izvoljenih je 12 članov študentskega sveta na način, da so z vsakega študijskega programa izvoljeni tisti 3 kandidati, ki dobijo največ glasov.

Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta na MPŠ, kot je navedeno v Poslovniku študentskega sveta.

Obrazec za oddajo kandidature
Nazaj na novice