ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE DAVIDA JURETA JOVANA

Sistem za podporo odločanju pri zasnovi sistema za proizvodnjo zelenega vodika v hidroelektrarni

Zagovor doktorske disertacije Davida Jureta Jovana

Objavljeno: 16. maj. 2024

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Davida Jureta Jovana z naslovom: Sistem za podporo odločanju pri zasnovi sistema za proizvodnjo zelenega vodika v hidroelektrarni. Zagovor bo v ponedeljek, 20. maja 2024, ob 11:30 v predavalnici MPŠ, Jamova 39, Ljubljana.

Kratek povzetek dela:

Disertacija raziskuje tehnične in ekonomske vidike integracije vodikovega sistema v obratovanje hidroelektrarne. Potrebna oprema vodikovih sistemov je namreč še vedno draga, kar vodi v problem dobičkonosnosti soproizvodnje električne energije in zelenega vodika v hidroelektrarni. Dobičkonosnost je mogoče izboljšati z optimalnim dimenzioniranjem komponent vodikovega sistema ob upoštevanju pričakovanega povpraševanja po vodiku in zahtev po dobavljeni električni energiji. Ključni dejavnik je tudi optimalna izbira načina delovanja vodikovega sistema. V delu je predstavljen razvoj sistema za podporo odločanju, ki temelji na razvitem modelu hidroelektrarne in modelu vodikovega sistema. Raziskane so možnosti za proizvodnjo vodika iz presežnih dotokov vode ter ocenjene količine proizvedenega vodika in dobiček ustvarjen z njegovo proizvodnjo. Simulacije, izvedene na vzorčni hidroelektrarni, kažejo, da je investicija v vodikov sistem v določenih primerih že ekonomsko upravičena.

Nazaj na novice