ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE HUGA MERCIERA

Debele plasti na osnovi kalijevega natrijevega niobata, pripravljene z elektroforetskim nanosom za piezoelektrično zbiranje energije

Zagovor doktorske disertacije Huga Merciera

Objavljeno: 16. sep. 2020

MPŠ in Univerza v Toursu vabita na zagovor dvojnega doktorata Huga Merciera z naslovom: Debele plasti na osnovi kalijevega natrijevega niobata, pripravljene z elektroforetskim nanosom za piezoelektrično zbiranje energije. Zagovor bo potekal v četrtek, 24. septembra 2020, ob 9:00 na daljavo. Zagovor lahko spremljate s klikom na povezavo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZjNWJmZDAtYWEzZC00OWUxLTgxZWMtNDk1MTQ2NGRhOGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216150599-ebb0-4fcf-94a5-6010823c7bd5%22%2c%22Oid%22%3a%229604f978-c19f-4ca2-8c9a-8fa65d950ded%22%7d

Nazaj na novice