OBVESTILO - KORONAVIRUS COVID-19

OBVESTILO - koronavirus COVID-19

Objavljeno: 25. feb. 2020

Glede na trenutne epidemiološke razmere vas spodaj seznanjamo z navodili pristojnih organov glede preprečevanja okužbe za virusom SARS-CoV-2.

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)
Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal poskrbimo za redno zračenje in prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov) - navodila za čiščenje prostorov

KORONAVIRUS - KAKO RAVNATI

Verjetnost okužbe s COVID-19 je v Sloveniji statistično še vedno izredno nizka v primerjavi z nekaterimi drugimi državami - Worldometer. Vendar bo tako ostalo, če se bomo VSI držali ukrepov, kot jih sporočajo pristojne inštitucije - Nacionalni inštitut za javno zdravje in ministrstva. Ob nepazljivosti lahko v izredno kratkem času pride do nekontroliranega izbruha okužb, ki pa ga ne bo mogoče zajeziti drugače kot z izjemnimi in hudo neprijetnimi ukrepi, ki bodo prizadeli vsakega posameznika in gospodarstvo. Za zdravega človeka je okužba s COVID-19 virusom večinoma manj nevarna, za posamezne skupine pa je lahko tudi smrtna. Skupna dolžnost je, da skrbimo za varnost vseh in da sebe in drugih ne izpostavljamo večji verjetnosti okužbe. Sprejeti moramo, da je nujno že danes spremeniti naše življenjske navade, odreči se fitnesu, gledališču, nakupovanju, posedanju v barih, drugače bo bolezen v spremembo prisilila nas na precej bolj krut način. Priporočam branje tega članka.

Na Institutu "Jožef Stefan" (v nadaljevanju: IJS) ocenjujejo, da nismo nadpovprečno izpostavljeni, bolj pozorni moramo biti zlasti pri potovanjih in obiskih. Na IJS so ustanovili skupino za pripravo načrta nemotenega dela, ki sproti sledi situaciji v Sloveniji. Po potrebi se obračajte na vodjo te skupine Bojana Huzjana, Služba za varnost in zdravje pri delu. Z namenom, da bi naša šola ostala varno in zdravo delovno okolje, je v nadaljevanju navedenij nekaj priporočil, ki jih bomo v bodoče sproti dopolnjevali glede na razmere.

SPLOŠNA PRIPOROČILA

 • Sledite navodilom, ki jih izdajajo pristojni organi v državi: NIJZ in Ministrstva.
 • Redno si umivajte roke (prvenstveno) z milom in vodo ali z razkužilom.
 • Pri kihanju in kašljanju uporabljajte papirnati robček, ki ga po uporabi odvrzite. Ko robčka nimate pri roki, storite to v rokav.
 • Pogosto prezračujte prostore, še posebej če je v njih bilo več ljudi.
 • Z rokami si ne dotikajte oči, nosu in ust.
 • Ohranjajte razdaljo do ljudi vsaj 1 meter, ne pozdravljajte se z rokovanjem ali dotikanjem.
 • Izogibajte se prostorom, kjer se zadržuje veliko ljudi ali niso ustrezno prezračeni.
 • Pri sumu bolezni pokličite svojega zdravnika in ostanite doma. Ne hodite v ambulanto, če ne dobite takih navodil od zdravnika.
SPECIFIČNA PRIPOROČILA ZA IJS IN MPŠ
 • Z razkužilom ali drugim podobnim sredstvom (nabavijo ga lahko tudi enote same) obrišite površine, kot so kljuke, pulti, telefoni, ki se jih dotika več ljudi.
 • Prestavite potovanja v tujino, ki niso nujna. Trenutno se najbolj odsvetuje potovanja v Italijo, Južno Korejo, Kitajsko, Iran. Podatke sporočajo pristojna ministrstva.
 • Obiske iz tujine prestavite, če je mogoče. Bodite pozorni na zdravstveno stanje obiskovalca. V kolikor kaže znake morebitne okužbe, ravnajte v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 • Ne organizirajte večjih dogodkov (nad 100 ljudi) in ne udeležujte se takih dogodkov zunaj Instituta.
 • Pri manjših dogodkih evidentirajte prisotne, sedijo naj vsaj 1 meter drug od drugega.
 • Sestanke organizirajte preko elektronskega medija, ko le morete.
 • Med odmorom (ob kavi, kosilu ipd.) se ne zadržujte v družbi sodelavcev ali obiskovalcev, kjer ni zagotovljena razdalja vsaj enega metra in kjer prostor ni ustrezno prezračen.
 • Če je mogoče, si pot v službo organizirajte tako, da se izognete prenapolnjenemu javnemu prevozu. Če ne gre drugače, si pri vstopu na Institut takoj umijte roke. Podobno ravnajte, ko zapustite Institut za krajši čas, npr. v času kosila ali pri udeležbi na sestankih.
PRIPOROČILA ZA VODJE ENOT
 • Bodite pozorni na zdravstveno stanje sodelavcev (še posebej ko je kdo bil na potovanju v tujini) in jih opozarjajte na zaščitno in preventivno ravnanje na vsakem koraku.
 • Skušajte zmanjšati potovanja v tujino na najnujnejša, kakor tudi vse udeležbe vaših sodelavcev na manj njunih dogodkih v Sloveniji.
 • V pimeru zaostrovanja situacije v Sloveniji (naglo in nekontrolirano večanje števila obolelih, zaprtje šol, uvajanje karanten) bom posegel po ukrepu dela na domu. Priporočam, da v svojih enotah vnaprej pripravite načrte za delo na domu in sezname sodelavcev. O uvedbi dela na domu je potrebno obvestiti inšpektorat za delo. Doslej država ni olajšala postopkov, torej bo potrebno za vsakega posameznika posebej obvestiti inšpektorat.
 • Poskrbite za zaposlene, ki niso Slovenci in se zaradi jezikovne in kulturne bariere slabo znajdejo.
 • V vsaki enoti naj bo vsaj kakšno razkužilo na manj izpostavljenem mestu, kjer ni mogoča kraja.

Nazaj na novice