RAZPIS ERASMUS+ 2018

Za obdobje 2014-2021

RAZPIS ERASMUS+ 2018

Objavljeno: 27. jul. 2018
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2021 in projekt KA103 ERASMUS+ 2018, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov, osebja in profesorjev znotraj programskih držav.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (če šola z univerzo še nima bilateralne pogodbe) in obrazec za študijski sporazum (študenti) oz. sporazum za poučevanje (profesorji) ali prakso (osebje) ter oboje pošljejo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) skupaj z informacijo o kontaktni osebi na tuji instituciji ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu obravnava senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev. V primeru omejitve sredstev ima prednost kandidat, ki še ni bil na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ 2018 oziroma v okviru Erasmus+ programov. Kot dodatni selekcijski kriterij se uporablja najvišji faktor vpliva JCR IF objav kandidata v zadnjih treh letih.

Več informacij in dodatna gradiva so dostopni tukaj.

Dokumenti pomembni za Erasmus+ program:

Nazaj na novice