GREENHULL INTERREG PROJEKT

Italija - Slovenija

Zeleni tehnologiji za ekološko čiščenje biološke obrasti s trupa ladij v severnem Jadranu

Skupni izziv projekta GreenHull rešuje problem onesnaženosti morja programskega območja iz naslova čiščenja biološke obrasti trupa ladij, kar prispeva k boljši zmogljivosti plovil in manjšemu vnosu tujerodnih vrst v lokalno okolje.

Morje ne pozna meja, zato je pristop čezmejnega sodelovanja v javnem in zasebnem sektorju pri opredelitvi smernic za nadzor, spremljanje in upravljanje voda in nevarnih odpadkov, nastalih pri čiščenju biološke obrasti trupa ladij, nujen za zagotavljanje učinkovitejšega čezmejnega upravljanja voda in morskih odpadkov.
gh


Več informacij: http://www.greenhull.eu/