IZVAJANJE IN RAZVOJ INOVATIVNIH NAČINOV POUČEVANJA NA UNIVERZITETNEM NIVOJU Z OSREDOTOČENOSTJO NA NARAVOSLOVNA PODROČJA 2

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2

Objavljeno: 05. apr. 2019
IZVAJALEC: izr. prof. dr. Robert Repnik

TERMIN: 17. april 2019 ob 10.00

TRAJANJE: 4 pedagoške ure

LOKACIJA: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, prostor 0/51.2

IZIDI USPOSABLJANJA:
1. Udeleženci usposabljanja bodo spoznali in preizkusili inovativne načine za uporabo sodobnih pristopov ocenjevanja znanj in kompetenc študentov,
2. na osnovi izsledkov in predlogov bodo iskali možnosti, kako dopolnilne načine poučevanja fakultet v tujini modificirati in prilagodoti za naše študijske programe.

NAČINI DELA:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov robert.repnik@um.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1214


Rok za prijavo je 11. 4. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 20. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obeščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.

Nazaj na novice