15 NOVIH DELOVNIH MEST »EARLY STAGE RESEARCHER«

15 novih delovnih mest »Early Stage Researcher«

Objavljeno: 11. maj. 2021

V okviru MSCA ITN projekta z naslovom “Advanced research and Training Network in Food quality, safety and security” (FoodTraNet) objavljamo razpis za 15 novih delovnih mest »Early Stage Researcher«.

Projekt vključuje 9 partnerjev in podporo EU industrijskih partnerjev iz malih in srednjih podjetij in svetovno priznanih organizacij na področju hrane kot sta EFFoST in IUFoST.

Glavni cilji projekta FoodTraNet vključujejo uporabo različnih tehnik masne spektrometrije kot so uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov, izvajanje tarčnih analiz izbranih spojin, analiz na principu netarčnih postopkov in mapiranje za:

  • prepoznavanje biomarkerjev in bioaktivnih spojin za zagotavljanje kakovosti in sledljivosti živil;
  • karakterizacijo novih alternativnih virov hrane za zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano;
  • razvoj in karakterizacijo novih inovativnih produktov na osnovi nanotehnologije kot so: užitne fotonske črtne kode, nano-senzorji, večnamenski polimerni nanostrukturni materiali in aktivno in inteligentno embalažo.

Na projektu bodo razpisana tudi 4 mesta za študente na MPŠ.

Več informacij je na spletni strani FoodTraNet projekta: https://www.foodtranet.org, kjer se nahaja tudi prijavni obrazec: https://www.foodtranet.org/apply.html.

Rok za oddajo prijav je 30.6.2021, 23:00 (CET).

Nazaj na novice