MPŠ IN KORONAVIRUS

MPŠ IN KORONAVIRUS

Objavljeno: 17. sep. 2020

Trenutno stanje

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.

Več o odloku:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf

Dopolnitev odloka predpisuje, da se morajo v vzgojno-izobraževalnem zavodu (kar vključuje tudi študentske domove in visokošolske zavode), skladno z drugim odstavkom 2. člena odloka, osebe, ki opravljajo delo (tudi osebe po avtorski ali podjemni pogodbi), in študentje, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG), kar je financirano iz državnega proračuna.

Več o dopolnitvi odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2797/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu

Tajništvo MPŠ

Delo poteka od doma. Za vas smo dosegljivi po e-pošti na info@mps.si in po telefonu (01) 477-3100.

Smernice MIZŠ in NIJZ za izvedbo študijske dejavnosti v 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sproti objavljata smernice o poteku izobraževanja

glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji na spletni strani:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo za varovanje zdravja, ki nas opozarja, kje prihajamo v stik z okuženimi z novim koronavirusom.

Navodila za izvajanje dela v prostorih MPŠ v času veljavnih ukrepov proti širjenju COVID-a

Nazaj na novice