OBJAVA V NATURE COMMUNICATIONS

Objava v Nature Communications

Objavljeno: 10. apr. 2020

Raziskovalci Odsekov za elektronsko keramiko in za nanostrukturne materiale Inštituta "Jožef Stefan" ter Odseka za kemijo materialov Kemijskega Inštituta (A. Bencan, G. Drazic, M. Makarovic, H. Ursic, M. Komelj in T. Rojac), med njimi tudi učitelji in študentka MPŠ, so objavili delo »Domain-wall pinning and defect ordering in BiFeO3 probed on the atomic and nanoscale« v reviji Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-020-15595-0).

Eksperimentalno so dokazali dinamično povezavo med električno prevodnostjo domenskih sten v BiFeO3 s kopičenjem p-tipa defektov na steni, pod električnim poljem. Pokazali so tudi, da hitrost ohlajanja vpliva na kopičenje defektov na stenah in s tem posledično na njihovo lokalno strukturo in prevodnost. Rezultati so pomembni pri izkoriščanju lokalnih lastnostih domenskih sten v nanoelektroniki in funkcionalnih odzivih polikristaliničnih feroelektrikov.

Čestitamo!

Nazaj na novice