RAZPIS SKLADA PRO NATURA

Razpis sklada PRO NATURA

Objavljeno: 25. feb. 2020

PODALJŠANJE RAZPISA ZBIRANJA KANDIDATUR ZA NAGRADE SKLADA PRO NATURA

Upravni odbor sklada Pro Natura je na 1. dopisni seji, ki se je zaključila dne 14. februarja 2020 sprejel sklep, da se podaljša sprejemanje kandidatur s prilogami do vključno 15. marca 2020.

Osnovni namen sklada Pro Natura, ustanovljenega leta 1992 in od marca leta 2017 pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije, je neodvisno podpiranje  razvoja kadrov za visoke tehnologije, ki so nujen pogoj za učinkovit preboj in obstoj slovenskih gospodarskih družb na mednarodnem trgu ob istočasnem upoštevanju zahtev za trajnostni razvoj.

Sklad Pro Natura zato razpisuje zbiranje kandidatur za prejemnika medalje in znaka sklada Pro Natura. Nagradi se podeljujeta za že opravljeno raziskovalno (medalja) ali mentorsko oziroma organizacijsko delovanje (znak)  pri zgodnjem uvajanju  mladih v naravoslovje in ključne sodobne tehnologije.

Sklad Pro Natura podeljueje istoimensko medaljo z denarnim delom nagrade (za leto 2020 v višini 3000 EUR) za vrhunske dosežke v raziskovanju na višji ravni (advanced research), ki združujejo izbrane dosežke na ožjem, specializiranem področju z dosežki drugih znanosti ter s pomočjo multidisciplinarne sinteze ustvarjajo pogoje za snovanje  novih dosežkov v obliki izumov, zaščitene intelektualne lastnine in (ali) inovacij.

Sklad Pro Natura podeljuje istoimenski znak z denarnim delom nagrade (za  leto 2020  v višini 1.000 EUR) za odlično izpeljane projekte zgodnjega uvajanja mladih ljudi v naravoslovje in ključne sodobne tehnologije. S projekti izvajalec/izvajalka prispeva k spodbujanju in usmerjanju nadarjenih mladih ljudi za delovanje na področju znanosti, ki podpirajo visoke tehnologije ter s tem  prispeva k razvoju kadrov za tovrstne tehnologije.

Pogoji

Medalja Pro Natura

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki raziskovalno delujejo na področjih znanosti, ki podpirajo visoke tehnologije in s tem prispevajo k krožnemu gospodarstvu in uravnoteženju družbenih odnosov v državi.

Kandidat/kandidatka predloži:
 • opis raziskovalnih dosežkov, sodelujočih raziskovalcev in institucij v zadnjih 2-3 letih s poudarkom na lastnem prispevku in dosežkih;
 • opis ciljanega povezovanja teh dosežkov (dosežkov v okviru stroke, v katerih deluje) z dosežki drugih ved znanosti, opis poteka tega dela in porazdelitve nalog med nosilci;
 • načrt vključitve uporabnikov teh dosežkov;
 • načrt za zaščito intelektualne lastnine;
 • priporočilno pismo enega ali več mentorjev pri izbranem raziskovalnem projektu;
 • mnenje dveh predstavnikov uporabnikov rezultatov raziskovalnega projekta;
 • podroben življenjepis in bibliografija za zadnja tri leta.

Znak Pro Natura

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki s svojim ustvarjalnim delom bistveno prispevajo k zgodnjemu uvajanju mladih ljudi v naravoslovje in ključne tehnologije za sodobni razvoj družbe.

Kandidat/kandidatka predloži:
 • opis področja in dosežkov zgodnjega uvajanja mladih ljudi v naravoslovje in ključne sodobne tehnologije;
 • opis načrtovanih in izvedenih projektov s poudarkom na izvirnosti in aktualnosti;
 • mnenje dveh poznavalcev področja zgodnjega uvajanja;
 • podroben življenjepis in bibliografija za zadnja tri leta.
Predpisane dokumente kandidat/kandidatka odda v dveh (2) natisnjenih izvodih v obliki klasične poštne pošiljke na naslov:

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija
Štefanova ul. 15
1000 Ljubljana


S pripisom: Prijava na razpis sklada Pro Natura. Rok za oddajo dokumentacije je 15. marec 2020 (veljal bo poštni žig tega dne).

Pravočasne in popolne prispele vloge na razpis bo pregledala in ocenila komisija, ki jo je v ta namen imenoval upravni odbor sklada Pro Natura. Upravni odbor bo v nadaljevanju na osnovi prednostne liste komisije določil prejemnika/prejemnico medalje in znaka sklada Pro Natura.

Slovesna podelitev nagrad sklada Pro Natura bo v mesecu maju 2020.

Nazaj na novice