UMRL JE PROFESOR GOJMIR LAHAJNAR

Umrl je profesor Gojmir Lahajnar

Objavljeno: 08. dec. 2022

V 86. letu starosti je umrl naš profesor Gojmir Lahajnar, slovenski biofizik, raziskovalec na področju jedrske magnetne resonance na Institutu »Jožef Stefan«. Diplomiral je iz fizike leta 1962 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, magistriral pa iz strukturne biofizike leta 1972 na Univerzi v Zagrebu in tam leta 1974 tudi doktoriral. Bil je aktiven član Društva biofizikov Slovenije. Na podlagi svojih predavanj na Univerzi v Ljubljani je skupaj z Andrejem Vilfanom objavil Zbirko računskih nalog iz biofizike z nakazanimi rešitvami, svoja predavanja na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana pa je zbral v obsežno publikacijo Selected Topics in Biophysics. Aktivno je sodeloval pri organizaciji mednarodnih znanstvenih konferenc, bil je skrben mentor in somentor številnim študentom na vseh stopnjah študija, v zadnjih letih pa je pomagal pri študentskih seminarjih. Njegove raziskave so imele tudi uporabno vrednost. Sodeloval je pri več patentih za detekcijo eksplozivov in pri študiju hidratacije cementa, kjer je skupaj s sodelavci z IJS in Salonita pripravil patent za postopek in napravo za določanje specifične površine granulatov. V spominu nam bo ostal kot vesten profesor in skrben mentor.

Nazaj na novice