PREDMETI

Priprava patentne prijave

3

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Miran Mozetič
  • prof. dr. Alenka Vesel
  • prof. dr. Uroš Cvelbar
Programi
  • ST3
  • IKT3
  • NANO3
  • EKO3

Cilji

Študentje spoznajo osnove patentne zakonodaje v Sloveniji in tujini. Naučijo se kritično oceniti, kateri njihovi dosežki so primerni za prijavo patenta. Naučijo se izpeljati patentno prijavo od osnovne zamisli do pridobitve mednarodnega patenta. Seznanijo se tudi z zaščito patentnih pravic po posameznih državah.

Vsebina

• Kaj je patent
• Uvod v patentno zakonodajo
• Katero znanje je smiselno patentirati
• Oblika in vsebina patentne prijave
• Pregled stanja
• Patentni zahtevki
• Prijavni obrazci za slovenski in svetovni patent
• Patentni zastopniki
• Patentni ocenjevalci
• Patenti po posameznih državah
• Vaje iz priprave patentne prijave

Obveznosti

• projektno delo (če se skupina študentov odloči za pripravo skupne patentne prijave)
• seminar (patentna prijava) in ustni izpit

Preverjanje znanja

• Posamezni študent ali majhna skupina študentov pripravi kompletno prijavo patenta. Prijava je tajna. Morebitne patentne pravice zadrži avtor oziroma skupina avtorjev.

• Ustni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomskega študenta. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Literatura in reference

Več

Literatura

• Urad za intelektualno lastnino RS (http://www.uil-sipo.si/) in reference, ki izhajajo iz te spletne strani
• Evropski patentni urad (http://www.epo.org/ ) in reference, ki izhajajo iz te spletne strani
• Baze podatkov esp@cenet, DEPATISnet, WIPO Resources, PCT Gazette, USPTO Databases
• A. Arora, M. Ceccagoni, Patent protection, complementary assets and firms' incentives for technology licensing. Management Science, 52 (2006) 239-308.
• S. Scotchemer, Innovation and Incentives. The MIT Press, Cambridge, MA (2005).
• F. S. Kieff, The case for registering patents and the law and economics of present patent-obtaining rules. Harvard Law School, Cambridge, MA (2003).
• J. DeGraff, K.A. Lawrence, Creativity at work: Developing right practices to make innovation happen. Jossey-Bass – Wiley, University of Michigan Buisness School, MI (2002).
• F. Leveque, Y. Meniere, The economics of patents and copyright. CERNA, Centre d'economie industrielle, Paris, France (2004).
• G. Paterson, The European patent system. Sweet & Maxwell, London (2001).
• D. Pressman, Patent it yourself. Nolo, ZDA (2006).
• US Department of Commerce, Patents and How to get one: A practical handbook. Dover Publications (2003).
• H. Charmasson, Patents, Copyrights and Trademarks for Dummies. Wiley, Hoboken, NJ (2004).
• B. DeMatteis, A. Gibbs, M. Neustel, The Patent Writer: How to write successful patent application. Square One Publishers Patents (2006).
• D. Hunt, L. Nguyen, M. Rodgers, Patent searching: Tools and Techniques. John Wiley & Sons (2007).
• P. M. Romer, A. B. Jaffe, M. Trajtenberg, Patents, Citations and Innovations: A Window on the Knowledge Economy. The MIT Press, Cambridge, MA (2005).
• Zakon o industrijski lastnini, Uradni list RS, št. 51 (2006).

Reference

• Mozetič Miran, Cvelbar Uroš, Plasma treatment for purifying copper or nickel, mednarodni patent WO 2004/098259, objavljen po posameznih državah kot EP1620581, US2006054184, MXPA05011822, DE10320472, CN1777702, AT358735T.
• Mozetič Miran, Alenka Vesel, Cvelbar Uroš, Method and device for local functionalization of polymer materials, mednarodni patent WO 2006/130122.
• Cvelbar Uroš, Miran Mozetič, Method for improving of electrical connection properties of a surface of a product made from a polymer matrix composite, mednarodni patent WO2006029642.
• Alenka Vesel, Miran Mozetič, Method and device for measuring ultrahigh vacuum, mednarodni patent WO 2005/080932.
• Cvelbar Uroš, Miran Mozetič, Process for treating a polymer matrix composite comprises subjecting the composite to a large flow of oxygen radicals, removing the surface polymers, increasing the surface roughness, and activating the composite, nemški patent DE10320483.
• Alenka Vesel, Miran Mozetič, Ionic vacuum pump with new electrode configuration, slovenski patent SI20840.
• Poberaj Igor, Mozetič Miran, Babič Dušan, Optical catalytical probe for measuring atom concentrations of oxygen, nitrogen and hydrogen in gas or plasma, sovenski patent SI20493.
• Mozetič Miran, Cvelbar Uroš, Nanofibres of niobium oxide and method for manufacturing them, slovenski patent SI21136.
• Cvelbar Uroš, Miran Mozetič, Method for treatment of composite fibres with polymer matrix, slovenski patent SI21180.
• Cvelbar Uroš, Miran Mozetič, Sterilization method using plasma and secondary source, slovenski patent SI21224.
Skrij