PREDMETI

Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika

5

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Peter Novak
Programi
  • EKO3

Cilji

Prvi cilj je spoznati študente s pomenom obnovljivih virov energije za nadaljni razvoj in obstoj človeštva. Sončna in planetarna energija sta edina, praktično trajna in sonaravna vira, ki lahko, z uporabo sedaj poznanih in tehnologij v razvoju, zadostita vsem potrebam človeštva po energiji brez znatnih emisij. Kako pristopiti k raziskavam in katere so tiste znanstvene osnove in pristopi, ki bodo te vire napravili konkurenčne sedanjim fosilnim gorivom je drugi pomembni cilj predmeta. Tretji cilj pa je seznaniti študente z vodikovo tehnologijo in ekonomijo in jim pokazati, da je vodik izjemen nosilec energije ni pa izjemno gorivo. Ekonomija vodika je tesno povezana s tehnologijami uporabe jedrske in sončne energije,saj je konverzija vode v vodik in kisik danes najbolj učinkovita z elektrolizo, za katero pa potrebujemo velike količine okolju prijazne elektrike. V okviru seminarja in samostojnega študija bodo študenti reševali praktične primere uporabe teh virov in analizirali trenutne dosežke na tem področju v svetu,ter si pripravili osnove tako za praktično delo, kot za bodoče nadaljevanje na doktorskem študiju.

Vsebina

1. Sončne energija
Pregled sončnega obsevanja, razporeditev, sezonske spremembe. Ostale oblike sončne energije: veter, vodni tokovi, valovi, biomasa. Pretvarjanje sončne energije v toploto: sončne elektrarne (SE), gretje s soncem, solarna arhitektura. Pretvarjanje v elektriko in karakteristike sončnih celic (PV), fizikalni pojavi, zgradba in karakteristike. Večslojne sončne elice, PV paneli in sistemi. Primeri iz ZDA in Evrope. Energetska učinkovitost, stroški in okoljski vplivi. Bodoča vloga sončne energije v energetiki sveta.

2. Geotermalna energija
Pregled značilnosti geotermalnih sistemov – nizkotemperaturna in visokotemperaturna geotermalna polja. Kratek pregled metod za geotermalne raziskaver in izkoriščanje vrelcev. Uporaba geotermalne energije v Sloveniji, Islandiji in drugod po svetu. Geotermalno daljisko gretje,toplotne črpalke in elektrarne. Kogeneracijski sistemi. Energetska učinkovitost, stroški in okoljski vplivi. Bodoča perspektiva geotermalne energije.

3. Vodikova tehnologija in ekonomija
Značilnosti vodika. Elektroliza vode. Napredni hidrolizerji. Drugi viri vodika, reforming (pretvarjanje ogljikovodikov – naravni plin, biogoriva, alkoholi in drugi plini). Uporaba sončne in geotermalne energije za pridobivanje vodika. Sistemi čiščenja. Optimizacijasistemov za pridobivanjevodika. Shranjevanje vodika: komprimiranje (CGH2), utekočinjanje (LH2), metanolizacija (CH3OH), ostali alkoholi in ogljikovodikova goriva. Kovinski hidridi, sestavljeni hidridi in kemične vezave. Novi materiali in napredne tehnologije za shranjevanje vodika – zlitine lahkih kovin, proizvodnja tankih plasti za boljše shranjevanje vodika, uporaba nanotehnologije in uporabnih znanstvenih raziskav za shranjevanje vodika. Ekonomski vidiki sedaj razvitih tehnologij.

Obveznosti

Seminar, ustni izpit.

Preverjanje znanja

Seminar, ustni izpit.

Literatura in reference

Več

Literatura

1. F. Kreith, J.F. Kreidler: Principles of Solar Engineering, Hemisphere Publ. Co. 1978
2. J.A. Duffie, W.A. Beckman: Solar Engineering of Thermal Processes, John Willey and Sons, 1991
3. European Passive Handbook, DG XII, 1986
4. RETScreen International, Clean Energy Decision Support Centre, Canada (www.retscreen.net)
5. The State of Geothermal Technology Part I: Subsurface Technology, Mark A. Taylor, 2007; Part II: Surface Technology, Alyssa Kagel, 2008, Geothermal Energy Association (www.geo-energy.org)
6. Vikipedia-Hydrogen
7. Joseph J. Romm: The Hype about Hydrogen: Fact and Fiction in the Race to Save the Climate published in 2004 by Island Press and updated in 2005.
8. Ulf Bossel et all:The Future of the Hydrogen Economy: Bright or Bleak?, 2005, forum@efcf.com

Reference

1. S. Medved, P. Novak: 1980, Window Area Design for Passive Solar Heating, 6 pp, Proc., 3. Conf. SITHOK, Ljubljana, Sn
2. OMAN, Janez, NOVAK, Peter. 1986, Optical heat exchanger by parabolic receivers of solar energy. In: MORI, Yasuo (ur.), SHEINDLIN, A. E. (ur.), AFGAN, Naim (ur.). High temperature heat exchangers, (Proceedings of the International Centre for Heat and Mass Transfer, 22). Washington; New York; London: Hemisphere; Berlin [etc.]: Springer, Str. 457-468. [COBISS-ID 2620955]
3. OMAN, Janez, NOVAK, Peter, TUMA, Matija: 1990, Application of anthracite particles for gas heating by solar energy. V: HETSRONI, G... (ur.). Heat transfer 1990: proceedings of the ninth International heat transfer conference, Jerusalem, Israel, [August 19-24, 1990]. New York [etc.]: Hemisphere, str. 239-243. [COBISS-ID 2072603]
4. ARKAR, Ciril, MEDVED, Sašo, NOVAK, Peter: 1991, Dynamic method for solar system testing - measurement results and long term performance prediction of different SDHW systems. V: ARDEN, M. E. (ur.), BURLEY, Susan M. A. (ur.), COLEMAN, Martha (ur.). 1991 Solar World Congress : proceedings of the Biennial Congress of the International Solar Energy Society, Denver, Colorado, USA, 19-23 August 1991. 1st ed. Oxford [etc.]: Pergamon Press, Vol. 2, part I, 1381-1384. [COBISS-ID 2854171]
5. OMAN, Janez, NOVAK, Peter: 1991, Prediction of radiative properties of coal particles suitable for absorption of solar energy in gas. In: ARDEN, M. E. (ur.), BURLEY, Susan M. A. (ur.), COLEMAN, Martha (ur.). 1991 Solar World Congress : proceedings of the Biennial Congress of the International Solar Energy Society, Denver, Colorado, USA, 19-23 August 1991. 1st ed. Oxford [etc.]: Pergamon Press, Vol. 2, part II, 2129-2134. [COBISS-ID 2621211]
6. ARKAR, Ciril, MEDVED, Sašo, NOVAK, Peter: 1994, New proposal of ISO Standard for SDHW system testing method - introduction and first experiences. V: FRANKOVIĆ, Bernard (ur.). Međunarodni kongres (international congress) Energija i zaštita okoliša, Opatija, Croatia, 26-28 October 1994, Croatian Solar Energy Association, Vol.. 1, p. 291-297. [COBISS-ID 1850651]
7. EDVED, Sašo, ARKAR, Ciril, LAVRIČ, Igor, NOVAK, Peter: 1995, Large-scale solar heating systems in Slovenia. In: 1995 Workshop on Large-Scale Solar Heating, Vienna, October 5-7, 1995, and Göteborg: Chalmers University of Technology, Building Services Engineering, p. 1-9. [COBISS-ID 2855707]
8. NOVAK, Peter: 1995, Sun in Slovenia (Sonce v Sloveniji). Voice of Unesco (Slov. ed.).[Slovenska izd.], May 48, No. 16, p. 50. [COBISS-ID 11417659]
9. Peter Novak et all: 1995, Master plan for the integration of renewable energy sources in European region part: Slovenia, CEC JOU2-CT92-0164,
10. STRITIH, Uroš, NOVAK, Peter: 1996, Solar heat storage wall for building ventilation. In: SAYIGH, A. A. M. (ur.). World Renewable Energy Congress, Denver, Colorado, 15-21 June 1996. Renewable energy, energy efficiency and the environment. Vol. 1, (Renewable energy, vol. 8, no. 1/4, special issue). [Oxford]: Pergamon press, . 268-271. [COBISS-ID 2296603]
11. MEDVED, Sašo, MEGLIČ, B., NOVAK, Peter: 1996, Solar ball: extremely light, efficient and low-cost cooker. In: SAYIGH, A. A. M.: World Renewable Energy Congress, Denver, Colorado, 15-21 June 1996. Renewable energy, energy efficiency and the environment, Vol. 2, (Renewable energy, vol. 9, no. 1/4, special issue), [Oxford]: Pergamon, cop. pg. 741-744. [COBISS-ID 2295579]
12. OMAN, Janez, NOVAK, Peter: 1996, Volumetric absorption in gas-properties of particles and particle-gas suspensions. Solar energy, Year 56, No. 6, pg. 597-606. [COBISS-ID 2037531]
13. NEMANIČ, Vincenc, NOVAK, Peter: 1996, Modern insulating materials and evacuated flat structures (Sodobni izolacijski materiali in evakuirane ploščate structure) Strojniški vestnik, 42, p. 5-6, p. 194-206, Ilustr. [COBISS-ID 15330]
14. STRITIH, Uroš, NOVAK, Peter: 1996, Numerical and experimental investigations of PCM solar wall. In: STEENHOVEN, A. A. van (ur.), HELDEN, W. G. J. van (ur.). Physical models for thermal energy stores: Proceedings of the Eurotherm Seminar n°49, Eindhoven, The Netherlands, March 25-27, 1996. Eindhoven: University of Technology, Str. 95-100. [COBISS-ID 2679579]
15. NOVAK, Peter, MEDVED, Sašo, ARKAR, Ciril: 1996, Low energy solar buildings with seasonal storage-evaluation. In: proceedings GOETZBERGER, A., LUTHER, J. EuroSunྜ, Freiburg, Germany, 1996. Euro Sunྜ and proceedings München, cop.: DGS-Sonnenenergie, Book 3, p. 1086-1090. [COBISS-ID 2298651]
16. NOVAK, Peter: 1997, Energy savings with panel heating (Energetski prihranki pri ploskovnem ogrevanju). J. EGES, January - June 1, Slov., 47-49. [COBISS-ID 2292763]
17. ARKAR, Ciril, MEDVED, Sašo, NOVAK, Peter: 1998, Long-term operation experiences with large-scale solar systems in Slovenia. In: SAYIGH, A. M. World Renewable Energy Congress V, Florence, Italy, 20-25 September 1998. Renewable energy, energy efficiency, policy and the environment. Part II, (Renewable energy, vol. 16, No. 1/4, special issue, January-April 1999). [Oxford]: Pergamon, 1999, cop. Str. 669-672. [COBISS-ID 2786587]
18. MEDVED, Sašo, NOVAK, Peter: 1998, Heat transfer through facade element composed with double pane window and ventilated insulation screen. In: SAYIGH, A. A. M. World Renewable Energy Congress V, Florence, Italy, 20-25 September 1998. Renewable energy, energy efficiency, policy and the environment. [Oxford]: Pergamon, cop. Part III, p. 1583-1586. [COBISS-ID 2976283]
19. Novak Peter, 2004, Energy resources and energy management for sustainable development, course for Utrecht International summer school, Ljubljana.
20. NOVAK, Peter: 2005,Wind energy technology review, report to the SeeBa, Germany.
21. NOVAK, Peter: 2006, Solar Research Strategy, Solar Research for Tomorrow, WREEC Congress, Tripoli, Libya, Key note paper.
22. Novak Peter, 2006: Big sun – Solar electricity for everybody, CD, WREEC Congress, Tripoli, Libya.
23. Novak Peter, 2007; Big sun – Solar electricity for North Africa, CD, International Congress Nicosia, Cyprus (Turkish)
24. NOVAK, Peter: 2006: HVAC Development Challenge for 21.st Century, Paper for KGH, Belgrade, HVAC conference Sinaia, Romunia, International Congress Energy and Environment (Međunarodni kongres Energija i okoliš, Opatija, Hrvatska, October, 2006
25. NOVAK, Peter: 2007, Slovenia - Low carbon society, why not? Presentation to the Member of the Globe, Slovenia and Slovenian Section Club of Rome.
26. Novak Peter, 2007: Energy and IEQ (Indoor Environment Quality) for sustainable housing" (Problems, Instruments and Approaches), EEA, CSCP conference Time for Action .., September 2007, Ljubljana
Skrij