NAVODILA ZA ZAGOVOR

Navodila za zagovor

Objavljeno: 28. avg. 2020

Ker nevarnost širjenja virusa SARS-CoV-2 še vedno obstaja, je treba dosledno upoštevati ukrepe, ki so določeni z odloki Vlade in pravili NIJZ. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba mask in razkuževanje rok, potrebno pa je tudi paziti na medsebojno razdaljo vsaj dveh metrov ter higieno rok in kašlja.

Zato zagovori doktorskih disertacij in magistrskih del do preklica potekajo na daljavo z uporabo aplikacije Zoom ali hibridno. V primeru hibridne izvedbe so lahko v prostoru poleg kandidata le še člani komisije za zagovor, drugi udeleženci pa so dobrodošli preko aplikacije Zoom.

Kandidat ob rezervaciji termina v tajništvo šole pravočasno sporoči način poteka zagovora in se dogovori za morebitno tehnično pomoč.

Prosimo vas, da o načinu zagovora obvestite tudi vaše kolege, ki so lahko na zagovoru prisotni le na daljavo.

Nazaj na novice