URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
nedelja, 09. 05. 2021
ponedeljek, 10. 05. 2021
15:00 - 16:00 Seminar II
Rebeka Strah: TRANSCRIPTOMIC RESPONSE OF TWO GRAPEVINE GENOTYPES TO WATER DEFICIT
prof. dr. Marina Dermastia
Na daljavo
torek, 11. 05. 2021
sreda, 12. 05. 2021
četrtek, 13. 05. 2021
petek, 14. 05. 2021
sobota, 15. 05. 2021
nedelja, 16. 05. 2021

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje