URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
petek, 05. 03. 2021
13:00 - 15:00 Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Fazni prehodi (Zoom)
prof. dr. Zdravko Kutnjak
Na daljavo
sobota, 06. 03. 2021
nedelja, 07. 03. 2021
ponedeljek, 08. 03. 2021
torek, 09. 03. 2021
sreda, 10. 03. 2021
četrtek, 11. 03. 2021
petek, 12. 03. 2021
13:00 - 14:00 Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Protikorozijska zaščita aluminija in aluminijevih zlitin s hibridnimi sol-gel prevlekami (Zoom)
dr. Peter Rodič
Na daljavo
14:15 - 15:00 Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Nanostrukturiranje in inženiring defektov v keramiki ZnO za termoelektrične aplikacije (Zoom)
prof. dr. Slavko Bernik
Na daljavo

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje