URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
sreda, 22. 01. 2020
17:00 - 19:00 Stohastične optimizacijske metode
prof. dr. Bogdan Filipič
predavalnica MPŠ
četrtek, 23. 01. 2020
petek, 24. 01. 2020
sobota, 25. 01. 2020
nedelja, 26. 01. 2020
ponedeljek, 27. 01. 2020
15:00 - 17:00 Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi
doc. dr. Anton Biasizzo
Tehnološki park, Teslova 30, 1. nadstropje, soba 38/39
torek, 28. 01. 2020
sreda, 29. 01. 2020

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje