URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
sobota, 07. 12. 2019
nedelja, 08. 12. 2019
ponedeljek, 09. 12. 2019
15:00 - 17:00 Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi
doc. dr. Anton Biasizzo
Tehnološki park, Teslova 30, 1. nadstropje, soba 38/39
torek, 10. 12. 2019
15:00 - 16:00 Sodobni IKT pristopi
doc. dr. Andrej Hrovat
MPŠ predavalnica
sreda, 11. 12. 2019
četrtek, 12. 12. 2019
petek, 13. 12. 2019
sobota, 14. 12. 2019

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje