URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
sreda, 22. 01. 2020
četrtek, 23. 01. 2020
13:00 - 15:00 Senzorji in senzorske tehnologije
prof. dr. Metka Filipič
Maričkina predavalnica K5
petek, 24. 01. 2020
13:00 - 14:00 Seminar I
Uvod
prof. dr. Barbara Malič
MPŠ
sobota, 25. 01. 2020
nedelja, 26. 01. 2020
ponedeljek, 27. 01. 2020
torek, 28. 01. 2020
sreda, 29. 01. 2020

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje