URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Petek, 02. 06. 2023
12:00 - 15:00 Seminar I
12:00 - Anže Vozelj, 13:00 - Laura Naomi Grau, 14:00 - Laurence Immanuel Maximilian Schieren
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Zoom videokonferenca
12:00 - 15:00 Seminar I
12:00 - Anže Vozelj, 13:00 - Laura Naomi Grau, 14:00 - Laurence Immanuel Maximilian Schieren
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Zoom videokonferenca
Sobota, 03. 06. 2023
Nedelja, 04. 06. 2023
Ponedeljek, 05. 06. 2023
Torek, 06. 06. 2023
Sreda, 07. 06. 2023
13:00 - 16:00 Molekulsko modeliranje s teorijo gostotnega funkcionala (DFT): molekule, površine in trdnine
/
prof. dr. Anton Kokalj
predavalnica MPŠ
Četrtek, 08. 06. 2023
09:00 - 12:00 Seminar I
Luka Dolar, Tamara Kerševan
prof. dr. Milena Horvat
Zoom videokonferenca
09:00 - 12:00 Seminar I
Luka Dolar, Tamara Kerševan
prof. dr. Milena Horvat
Zoom videokonferenca
10:00 - 12:00 Izpit: Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
prof. dr. Boštjan Zalar
predavalnica MPŠ
11:00 - 12:00 Izbrana poglavja iz analizne kemije
/
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Zoom videokonferenca
11:00 - 12:00 Osnove analizne kemije
/
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Zoom videokonferenca
12:00 - 15:00 Molekulsko modeliranje s teorijo gostotnega funkcionala (DFT): molekule, površine in trdnine
/
prof. dr. Anton Kokalj
predavalnica MPŠ
14:00 - 16:00 Kemija materialov
/
izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer
Seminarska soba K-9
Petek, 09. 06. 2023
10:00 - 12:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Marije Đurić: Raziskava okoljske sprejemljivosti geotehničnih kompozitov, pripravljenih iz različnih recikliranih materialov
Marija Đurić
predavalnica MPŠ
12:00 - 14:00 Seminar I
12:00 - Tjaša Korošec, 13:00 - Klemen Dretnik
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
12:00 - 14:00 Seminar I
12:00 - Tjaša Korošec, 13:00 - Klemen Dretnik
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
12:00 - 14:00 Seminar I
12:00 - Tjaša Korošec, 13:00 - Klemen Dretnik
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.