URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Torek, 19. 09. 2023
09:00 - 10:00 Seminar II
Lea Gašparič: DFT analysis of metallic catalysts for hydrogen evolution reaction
Seminarska soba fizike
11:00 - 12:00 Izpit: Nanodelci, koloidna in površinska kemija
prof. dr. Darja Lisjak
kabinet
12:00 - 13:00 Seminar II
Emilija Kizhevska
prof. dr. Mitja Luštrek
predavalnica MPŠ
Sreda, 20. 09. 2023
10:00 - 12:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Dejvida Črešnarja: Topološko inducirani fenomeni in kalorični efekti v kondenzirani materiji
Dejvid Črešnar
predavalnica MPŠ
10:00 - 11:00 Seminar II
Kaja Tušar: MRI with Unconventional Spatial Encodings Using Coils with Symmetric Design
Seminarska soba fizike
14:00 - 16:00 Izpit: Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi
doc. dr. Anton Biasizzo
predavalnica MPŠ
Četrtek, 21. 09. 2023
08:30 - 09:30 Seminar II
Žan Gostenčnik: Deposition and Characterisation of Refractory High-Entropy Coatings
izr. prof. dr. Miha Čekada
Seminarska soba fizike
09:00 - 10:00 Izpit: Kemija materialov
izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer
kabinet
10:00 - 11:00 Izpit: Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
prof. dr. Boštjan Zalar
Sejna soba MPŠ
10:00 - 11:00 Seminar III
Ana Kraš: Deposition and protection mechanisms of zirconium conversion coatings on aluminium, steel and zinc-based substrates
prof. dr. Ingrid Milošev
Seminarska soba fizike
Petek, 22. 09. 2023
09:00 - 10:00 Seminar II
Erik Gregori: S-containing azoles as corrosion inhibitors for copper
prof. dr. Ingrid Milošev
predavalnica MPŠ
10:00 - 11:00 Seminar II
Mirjana Vasič: Chemical sensitivity of a mass spectrometry imaging method MeV–SIMS
Zoom videokonferenca
10:00 - 11:00 Seminar II
Abdur Rehman Anwar
Seminarska soba fizike
12:00 - 14:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Tineta Kolenika: Inteligentni kognitivni sistem za računsko psihoterapijo s pogovornim agentom za spreminjanje odnosa in vedênja pri stresu, anksioznosti in depresiji
Tine Kolenik
predavalnica MPŠ
Sobota, 23. 09. 2023
Nedelja, 24. 09. 2023
Ponedeljek, 25. 09. 2023
09:00 - 10:00 Seminar III
Gašper Slapničar: Novel Approaches for Contact-Free Physiological Monitoring using Radio-Frequency and Optical Sensors
prof. dr. Mitja Luštrek
predavalnica MPŠ
10:00 - 11:00 Seminar II
Peter Nimac
Seminarska soba E-1
10:00 - 11:00 Seminar II
Klemen Motaln: Structural Investigation of Elusive Species Employing Single-Crystal X-Ray and 3D Electron Diffraction
predavalnica MPŠ
11:00 - 12:00 Seminar II
Erik Uran: Solid-State Chemistry of Fluorides and Supramolecular Chemistry of SO2
predavalnica MPŠ
12:00 - 13:00 Izpit: Kemija materialov
izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer
kabinet
12:00 - 14:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Olivere Maksimović: Razvoj in uporaba netarčnih in tarčnih orodij za zaznavanje virusov v okviru epidemiologije voda
Olivera Maksimović
B5, Oddelek za biologijo, BF UL
12:30 - 13:30 Seminar II
Seyedeh Farzaneh Hosseini: Biological methods for the separation of tritium from water
Predavalnica O2
Torek, 26. 09. 2023
09:00 - 10:00 Seminar II
Ljupcho Milosheski: Self-supervised learning for clustering of wireless spectrum activity
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sejna soba E-6
10:00 - 11:00 Seminar I
Olha Sanko
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
10:00 - 11:00 Seminar III
Katja Meden: Encoding and enrichment of parliamentary corpora
Zoom videokonferenca
11:00 - 12:00 Izpit: Tehnika za trajnostni razvoj
prof. dr. Peter Glavič
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.