URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Torek, 10. 01. 2023
10:00 - 13:00 Meroslovje v senzorskih tehnologijah
prof. dr. Janko Drnovšek
predavalnica MPŠ
15:00 - 17:00 Napredne jezikovne tehnologije
doc. dr. Senja Pollak
predavalnica MPŠ
17:00 - 18:00 Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti
dr. Aljaž Osojnik
Zoom videokonferenca
Sreda, 11. 01. 2023
10:00 - 11:30 Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov
prof. dr. Vid Bobnar
predavalnica MPŠ
12:30 - 15:30 Meroslovje v senzorskih tehnologijah
prof. dr. Milena Horvat
predavalnica MPŠ
Četrtek, 12. 01. 2023
09:00 - 12:00 Meroslovje v senzorskih tehnologijah
doc. dr. Mojca Milavec
Na daljavo
10:00 - 11:00 Seminar III
Alja Čontala
dr. Marjeta Maček Kržmanc
Seminarska soba K-9
12:00 - 15:45 Orodja za nadzor kakovosti okolja
Kovinski nanodelci v okoljskih, bioloških in prehranskih vzorcih / Metal-based nanoparticles in environmental, biological and food samples, Koloida biologija v ekotoksikoloških raziskavah / Colloid biology in ecotoxicology research
doc. dr. Tomaž Rijavec
doc. dr. Janja Vidmar
Zoom videokonferenca
13:00 - 14:00 Dogodek
Sestanek Študentskega sveta MPŠ
Žan Gostenčnik
predavalnica MPŠ
Petek, 13. 01. 2023
13:00 - 13:30 Seminar I
Uvod / Introduction
prof. dr. Barbara Malič
predavalnica MPŠ
13:00 - 13:30 Seminar I
Uvod / Introduction
prof. dr. Barbara Malič
predavalnica MPŠ
13:30 - 14:30 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Preizkusno predavanje v postopku izvolitve: Nanomedicina in zdravljenje raka / Nanomedicine and cancer therapy: recent advances
doc. dr. Nina Kostevšek
predavalnica MPŠ
Sobota, 14. 01. 2023
Nedelja, 15. 01. 2023
Ponedeljek, 16. 01. 2023
12:30 - 15:00 Ekonomika in družba
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
12:30 - 15:00 Uvod v krožno gospodarstvo
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
15:00 - 16:00 Podatkovno in tekstovno rudarjenje
prof. dr. Dunja Mladenić
Na daljavo
15:00 - 17:00 Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije
NA
prof. dr. Dunja Mladenić
predavalnica MPŠ
17:00 - 18:00 Izpit: Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije
prof. dr. Dunja Mladenić
Na daljavo
Torek, 17. 01. 2023
17:00 - 18:00 Napredne jezikovne tehnologije
/
doc. dr. Senja Pollak
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.