URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Torek, 17. 01. 2023
17:00 - 18:00 Napredne jezikovne tehnologije
/
doc. dr. Senja Pollak
predavalnica MPŠ
Sreda, 18. 01. 2023
10:00 - 11:30 Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov
prof. dr. Vid Bobnar
predavalnica MPŠ
Četrtek, 19. 01. 2023
09:00 - 11:00 Komuniciranje znanosti
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
predavalnica MPŠ
12:00 - 15:45 Orodja za nadzor kakovosti okolja
Uvod v radioaktivne elemente / Introduction to radioactive elements
prof. dr. Ljudmila Benedik
doc. dr. Marko Štrok
Zoom videokonferenca
Petek, 20. 01. 2023
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Plazemska sinteza nanostruktur
prof. dr. Uroš Cvelbar
predavalnica MPŠ
Sobota, 21. 01. 2023
Nedelja, 22. 01. 2023
Ponedeljek, 23. 01. 2023
Torek, 24. 01. 2023
13:00 - 14:00 Seminar I
Uvod / Introduction
izr. prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
13:00 - 14:00 Seminar I
Uvod / Introduction
izr. prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
15:00 - 16:00 Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti
Written exam
dr. Aljaž Osojnik
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.