URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Torek, 24. 01. 2023
13:00 - 14:00 Seminar I
Uvod / Introduction
izr. prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
13:00 - 14:00 Seminar I
Uvod / Introduction
izr. prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
15:00 - 16:00 Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti
Written exam
dr. Aljaž Osojnik
predavalnica MPŠ
Sreda, 25. 01. 2023
Četrtek, 26. 01. 2023
10:00 - 11:00 Osnove analizne kemije
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Zoom videokonferenca
10:00 - 11:00 Izbrana poglavja iz analizne kemije
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Zoom videokonferenca
16:00 - 18:00 Rezervacija predavalnice
Sestanek
prof. Zidanšek
predavalnica MPŠ
Petek, 27. 01. 2023
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Feroelektrična perovskitna keramika na različnih velikostnih skalah
doc. dr. Mojca Otoničar
predavalnica MPŠ
Sobota, 28. 01. 2023
Nedelja, 29. 01. 2023
Ponedeljek, 30. 01. 2023
12:30 - 15:00 Ekonomika in družba
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
13:00 - 14:00 Seminar II
Blaž Jaklič: Effect of oxygen pressure on structural and electrochemical properties of epitaxial LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 thin film cathodes
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Seminarska soba K-9
13:00 - 14:00 Seminar II
Jan Žuntar: Influence of deposition parameter change on the properties of Li4Ti5O12 thin films grown by pulsed laser deposition
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Seminarska soba K-9
15:00 - 17:00 Analiza senzorskih podatkov
/
prof. dr. Dunja Mladenić
Oranžna soba E3/E8/E9
17:00 - 18:00 Izpit: Analiza senzorskih podatkov
prof. dr. Dunja Mladenić
Oranžna soba E3/E8/E9
Torek, 31. 01. 2023
15:00 - 16:00 Mikroskopija nanomaterialov
/
prof. dr. Maja Remškar
predavalnica MPŠ
15:00 - 16:00 Izpit: Mikroskopija nanomaterialov
prof. dr. Maja Remškar
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.