PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Analiza senzorskih podatkov S3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analizne metode s hitrimi ioni S3 prof. dr. Primož Pelicon 5 ECTS
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Celični senzorji v toksikologiji S3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi S3 doc. dr. Sabina Markelj 5 ECTS
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo S3 doc. dr. Matjaž Kavčič 5 ECTS
Dinamika tekočin S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Elektrokemijski senzorji S3 izr. prof. dr. Kristina Žužek Rožman 5 ECTS
Elektromagnetni senzorji S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Fizikalna oceanografija obalnih voda S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Internetno povezovanje vgrajenih naprav S3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin S3 izr. prof. dr. Tadej Rojac 10 ECTS
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 ECTS
Meritve nanodelcev v zraku S3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov S3 prof. dr. Griša Močnik 5 ECTS
Meroslovje v senzorskih tehnologijah S3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe S3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Od okolja do nevronskih mrež S3 doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 ECTS
Optični kemijski senzorji S3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 ECTS
Plinski senzorji S3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniški vid S3 prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Seminar II S3 prof. dr. Marina Dermastia 30 ECTS
Seminar III S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Senzorji in senzorske tehnologije S3 prof. dr. Barbara Malič 5 ECTS
Senzorji v interakciji človek računalnik S3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Senzorji v procesnem vodenju S3 prof. dr. Juš Kocijan 5 ECTS
Senzorji v robotiki in biokibernetiki S3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Senzorska omrežja S3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme S3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Sintezna biologija in biosenzorika S3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 ECTS
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce S3 doc. dr. Matjaž Vencelj 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS