PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Analiza senzorskih podatkov S3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni S3 prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Celični senzorji v toksikologiji S3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi S3 doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo S3 doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Dinamika tekočin S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 KT
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Elektrokemijski senzorji S3 izr. prof. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Fizikalna oceanografija obalnih voda S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav S3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin S3 izr. prof. dr. Tadej Rojac 10 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Meritve nanodelcev v zraku S3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov S3 prof. dr. Griša Močnik 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah S3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe S3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Od okolja do nevronskih mrež S3 doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Optični kemijski senzorji S3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Plinski senzorji S3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Računalniški vid S3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar II S3 prof. dr. Marina Dermastia 30 KT
Seminar III S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Senzorji in senzorske tehnologije S3 prof. dr. Barbara Malič 5 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik S3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju S3 prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki S3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Senzorska omrežja S3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme S3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Sintezna biologija in biosenzorika S3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce S3 doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT