PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Analiza senzorskih podatkov ST3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analizne metode s hitrimi ioni ST3 prof. dr. Primož Pelicon 5 ECTS
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij ST3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Celični senzorji v toksikologiji ST3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi ST3 doc. dr. Sabina Markelj 5 ECTS
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo ST3 izr. prof. dr. Matjaž Kavčič 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Elektrokemijski senzorji ST3 izr. prof. dr. Kristina Žužek 5 ECTS
Elektromagnetni senzorji ST3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Internetno povezovanje vgrajenih naprav ST3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin ST3 prof. dr. Tadej Rojac 10 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov ST3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 ECTS
Meritve nanodelcev v zraku ST3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov ST3 izr. prof. dr. Griša Močnik 5 ECTS
Meroslovje v senzorskih tehnologijah ST3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe ST3 izr. prof. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Od okolja do nevronskih mrež ST3 izr. prof. dr. Meta Virant-Doberlet 5 ECTS
Optični kemijski senzorji ST3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 ECTS
Plinski senzorji ST3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov ST3 prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniški vid ST3 izr. prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I ST3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Seminar II ST3 prof. dr. Marina Dermastia 30 ECTS
Seminar III ST3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Senzorji in senzorske tehnologije ST3 prof. dr. Barbara Malič 5 ECTS
Senzorji v interakciji človek računalnik ST3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Senzorji v procesnem vodenju ST3 prof. dr. Juš Kocijan 5 ECTS
Senzorji v robotiki in biokibernetiki ST3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov ST3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Senzorska omrežja ST3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme ST3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Sintezna biologija in biosenzorika ST3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 ECTS
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce ST3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS