PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov NANO3 prof. dr. Andrej Šali 5 ECTS
Bio-slikanje NANO3 prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 ECTS
Biologija matičnih celic NANO3 doc. dr. Metka Novak 5 ECTS
Biomateriali NANO3 doc. dr. Ita Junkar 5 ECTS
Biomolekularne simulacije NANO3 prof. dr. Janez Mavri 5 ECTS
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov NANO3 prof. dr. Vid Bobnar 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov NANO3 doc. dr. Alenka Mertelj 5 ECTS
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov NANO3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 ECTS
Evolucijska genomika NANO3 prof. dr. Dušan Kordiš 5 ECTS
Fizika materialov NANO3 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 ECTS
Fizika nanomaterialov NANO3 prof. dr. Dragan Mihailović 10 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije NANO3 izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 ECTS
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov NANO3 prof. dr. Nenad Ban 5 ECTS
Karakterizacija kovinskih materialov NANO3 izr. prof. dr. Monika Jenko 5 ECTS
Karakterizacija sestave in strukture NANO3 prof. dr. Iztok Arčon 5 ECTS
Kemija materialov NANO3 izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer 10 ECTS
Keramični materiali NANO3 izr. prof. dr. Andraž Kocjan 5 ECTS
Klasični in kvantni kaos NANO3 prof. dr. Marko Robnik 5 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Kozmos v kapljici tekočega kristala NANO3 prof. dr. Samo Kralj 5 ECTS
Kvantitativne analize nukleinskih kislin NANO3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov NANO3 prof. dr. Boštjan Zalar 5 ECTS
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov NANO3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 ECTS
Mehka snov in mehki nanokompoziti NANO3 prof. dr. Samo Kralj 5 ECTS
Mikroskopija nanomaterialov NANO3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Mikroskopske in mikroanalizne metode NANO3 prof. dr. Miran Čeh 10 ECTS
Molekulsko modeliranje s teorijo gostotnega funkcionala (DFT): molekule, površine in trdnine NANO3 prof. dr. Anton Kokalj 5 ECTS
Nanobiofizika NANO3 prof. dr. Janez Štrancar 5 ECTS
Nanodelci, koloidna in površinska kemija NANO3 prof. dr. Darja Lisjak 5 ECTS
Nanovarnost NANO3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Napredne obdelave materialov NANO3,EKO3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij NANO3 prof. dr. Boštjan Zalar 10 ECTS
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja NANO3 prof. dr. Marjana Novič 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Od kristalov do 3D strukture makromolekul NANO3 prof. dr. Dušan Turk 10 ECTS
Plazemska nanoznanost NANO3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Površine in mejne plasti NANO3 doc. dr. Erik Zupanič 5 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin NANO3 prof. dr. Spomenka Kobe 10 ECTS
Programirana celična smrt NANO3 prof. ddr. Boris Turk 10 ECTS
Proteazni degradom v napredovanju raka NANO3 doc. dr. Barbara Breznik 5 ECTS
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji NANO3 prof. dr. Igor Križaj 10 ECTS
Proteinsko in celično inženirstvo NANO3 prof. dr. Jože Pungerčar 10 ECTS
Proteoliza NANO3 akad. prof. dr. Vito Turk 10 ECTS
Proteomika NANO3 doc. dr. Robert Vidmar 5 ECTS
Rentgenska strukturna analiza NANO3,EKO3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 ECTS
Seminar I NANO3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar II NANO3 prof. dr. Barbara Malič 30 ECTS
Seminar III NANO3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Sinteza nanomaterialov NANO3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Slikanje z magnetno resonanco NANO3 prof. dr. Igor Serša 5 ECTS
Sodobni nanostrukturirani kovinski materiali NANO3 izr. prof. dr. Monika Jenko 10 ECTS
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov NANO3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 ECTS
Teorija nanomaterialov NANO3 prof. dr. Viktor Kabanov 10 ECTS
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov NANO3 prof. dr. Bojan Podgornik 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Vakuumistika NANO3 prof. dr. Janez Kovač 5 ECTS
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka NANO3 prof. dr. Olga Vasiljeva 5 ECTS