PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov N3 prof. dr. Andrej Šali 5 KT
Analiza senzorskih podatkov S3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizna kemija v industriji E2 prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni S3 prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Bio-slikanje N3 prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 KT
Biologija matičnih celic N3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Biomolekularne simulacije N3 prof. dr. Janez Mavri 5 KT
Biomonitoring E3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Biorobotika I3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Brezžične komunikacije I2 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Celični senzorji v toksikologiji S3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi S3 doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo S3 doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov N3 prof. dr. Vid Bobnar 5 KT
Digitalna forenzika I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov I2 prof. dr. Đani Juričić 20 KT
Dinamika tekočin S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 KT
Družba, narava in okolje E3 prof. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Ekoremediacijske tehnologije E3 prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 KT
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov N3 doc. dr. Alenka Mertelj 5 KT
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov N3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Elektrokemijski senzorji S3 izr. prof. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Evolucijska genomika N3 prof. dr. Dušan Kordiš 5 KT
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Fizika materialov N3 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Fizika nanomaterialov N3 prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Fizika okolja E3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Fizika v biologiji N2 prof. dr. Janez Štrancar 10 KT
Fizikalna oceanografija obalnih voda S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 KT
Gorivne celice E3 prof. dr. Nejc Hodnik 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Hidrologija in okolje E3 prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Humanoidna in servisna robotika I3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo E3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo I3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 KT
Informacijska varnost in ekonomija tveganj I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Tadej Petrič 5 KT
Interakcija človek-računalnik I2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Interakcija človek-računalnik II I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetna omrežja in tehnologije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 KT
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja I2 doc. dr. Tanja Arh 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav S3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih E3 doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije E3 izr. prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije E3 prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Izbrana poglavja iz biofizike N3 prof. dr. Gojmir Lahajnar 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije E3 doc. dr. David Dobnik 5 KT
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije N3 izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 KT
Izbrana poglavja iz robotike I2 prof. dr. Jadran Lenarčič 10 KT
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov N3 prof. dr. Nenad Ban 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje E3 prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Jezikovne tehnologije I2 doc. dr. Senja Pollak 10 KT
Karakterizacija kovinskih materialov N3 prof. dr. Monika Jenko 5 KT
Karakterizacija sestave in strukture N3 prof. dr. Iztok Arčon 5 KT
Kemija materialov N3 doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Kemija okoljskih sistemov E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija E3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci E3 prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Keramični materiali N3 doc. dr. Andraž Kocjan 5 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin S3 izr. prof. dr. Tadej Rojac 10 KT
Klasični in kvantni kaos N3 prof. dr. Marko Robnik 5 KT
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Koloidna biologija E3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Koloidna kemija okolja E3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Komunikacijska omrežja naslednje generacije I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Kozmos v kapljici tekočega kristala N3 prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Kvantitativne analize nukleinskih kislin N3 prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Magistrsko delo N2, E2, I2 mentor 30 KT
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov N3 prof. dr. Tomaž Apih 5 KT
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Materiali in ekologija E3 izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Mediji in tehnologije nove ekonomije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov N3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Mehka snov in mehki nanokompoziti N3 prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij E3 prof. dr. Borut Likar 10 KT
Meritve nanodelcev v zraku S3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov S3 prof. dr. Griša Močnik 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah S3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Metabolomika v živilih E3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Metode programskega inženirstva I2 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe S3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Mikroskopija nanomaterialov N3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Mikroskopske in mikroanalizne metode N3 prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Modeliranje v okolju E3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Molekulsko modeliranje s teorijo gostotnega funkcionala (DFT): molekule, površine in trdnine N3 prof. dr. Anton Kokalj 5 KT
Načrtovanje brezžičnih omrežij I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja N3 prof. dr. Marjana Novič 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Nanobiofizika N3 prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Nanodelci, koloidna in površinska kemija N3 izr. prof. dr. Darja Lisjak 5 KT
Nanovarnost N3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Napredne eksperimentalne metode v biofiziki N3 doc. dr. Zoran Arsov 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije I3 doc. dr. Senja Pollak 5 KT
Napredne obdelave materialov E3, N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij N3 prof. dr. Boštjan Zalar 10 KT
Napredni IKT pristopi I3 prof. dr. Marko Debeljak 5 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Obnovljivi viri energije E3 prof. dr. Peter Novak 5 KT
Od kristalov do 3D strukture makromolekul N3 prof. dr. Dušan Turk 10 KT
Od okolja do nevronskih mrež S3 doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju E3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov E3 izr. prof. dr. Alenka Vesel 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali E3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti I2 prof. dr. Matjaž Gams 20 KT
Operacijski sistemi I2 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Optični kemijski senzorji S3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Organska analiza E3 prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj E3 prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Osnove analizne kemije E2 izr. prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Osnove ekologije in ekotoksikologije E2 prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Osnove fizike materialov N2 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Osnove fizike nanomaterialov N2 prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Osnove kemije materialov N2 doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Osnove sinteze nanomaterialov N2 prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Plazemska nanoznanost N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Plinski senzorji S3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Podatkovna skladišča I2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 KT
Podatkovno in tekstovno rudarjenje I2 prof. dr. Nada Lavrač 20 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Poslovna inteligenca I I2 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Površine in mejne plasti N3 doc. dr. Erik Zupanič 5 KT
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja I2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin N3 prof. dr. Spomenka Kobe 10 KT
Programirana celična smrt N3 prof. ddr. Boris Turk 10 KT
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo N2, E2, I2 mentor 20 KT
Proteazni degradom v napredovanju raka N3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji N3 prof. dr. Igor Križaj 10 KT
Proteinsko in celično inženirstvo N3 prof. dr. Jože Pungerčar 10 KT
Proteoliza N3 akad. prof. dr. Vito Turk 10 KT
Proteomika N3 izr. prof. dr. Marko Fonović 5 KT
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Računalniške strukture in sistemi I2 izr. prof. dr. Gregor Papa 20 KT
Računalniški vid S3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost I2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Radioaktivni odpadki E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioekologija E2 prof. dr. Peter Stegnar 5 KT
Radiokemija E2 prof. dr. Ljudmila Benedik 5 KT
Razširjanje radijskih valov in antene I2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Rentgenska strukturna analiza N3, E3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I N3 prof. dr. Boris Žemva 10 KT
Seminar I E2 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar I I3 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar I I2 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar I N2 prof. dr. Boris Žemva 10 KT
Seminar I S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar I E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II I2 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar II N2 prof. dr. Boris Žemva 10 KT
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 30 KT
Seminar II S3 prof. dr. Marina Dermastia 30 KT
Seminar II N3 prof. dr. Boris Žemva 30 KT
Seminar II E3 prof. dr. Milena Horvat 30 KT
Seminar II E2 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar III N3 prof. dr. Boris Žemva 10 KT
Seminar III E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Senzorji in senzorske tehnologije S3 prof. dr. Barbara Malič 5 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik S3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju S3 prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki S3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Senzorska omrežja S3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme S3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Sinteza nanomaterialov N3 prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Sintezna biologija in biosenzorika S3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sistem varovanja kritične infrastrukture I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju I2 prof. dr. Marko Bohanec 10 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov E3 prof. dr. Boris Orel 5 KT
Sledljivost in pristnost živil E3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Slikanje z magnetno resonanco N3 prof. dr. Igor Serša 5 KT
Snovanje računalniških sistemov I2 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme I2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce S3 doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Sodobne tehnologije vodenja sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 10 KT
Sodobni IKT pristopi I2 prof. dr. Marko Debeljak 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Sodobni nanostrukturirani kovinski materiali N3 prof. dr. Monika Jenko 10 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju E3 prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Spektroskopija in mikroskopija N2 prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Spletne tehnologije in programski jeziki I2 doc. dr. Pavle Boškoski 5 KT
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov N3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Stohastične optimizacijske metode I2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 KT
Strateške presoje vplivov na okolje E3 doc. dr. Davor Kontić 5 KT
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov E3 doc. dr. Benjamin Zorko 5 KT
Tehnika za trajnostni razvoj E2 prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Tehnologije semantičnega spleta I2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Telekomunikacijski sistemi I2 prof. dr. Gorazd Kandus 20 KT
Teorija kondenzirane snovi N2 prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Teorija nanomaterialov N3 prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov N3 prof. dr. Vojteh Leskovšek 5 KT
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Upravljanje informacijskih sistemov I2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 KT
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Uvod v krožno gospodarstvo E2 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije N2 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Uvod v onesnaževanje okolja E2 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Uvod v procesno varnost E3 izr. prof. dr. Marko Gerbec 5 KT
Vakuumistika N3 izr. prof. dr. Janez Kovač 5 KT
Varnost informacijskih sistemov I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 KT
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Več-antenski sistemi I3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vgradni sistemi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka N3 izr. prof. dr. Olga Vasiljeva 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov I2 doc. dr. Tadej Petrič 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT