PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Biomonitoring E3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Družba, narava in okolje E3 prof. dr. Tomaž Grušovnik 5 ECTS
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Ekoremediacijske tehnologije E3 prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 ECTS
Fizika okolja E3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Gorivne celice E3 prof. dr. Nejc Hodnik 5 ECTS
Hidrologija in okolje E3 prof. dr. Sonja Lojen 5 ECTS
Ihtiologija z ribiško biologijo E3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih E3 doc. dr. Al Vrezec 5 ECTS
Izbrana poglavja iz analizne kemije E3 izr. prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 ECTS
Izbrana poglavja iz anorganske kemije E3 prof. dr. Boris Žemva 5 ECTS
Izbrana poglavja iz biotehnologije E3 doc. dr. David Dobnik 5 ECTS
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje E3 prof. dr. Peter Glavič 10 ECTS
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Kemija okoljskih sistemov E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Kemijska in prehranska toksikologija E3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci E3 prof. dr. Janez Ščančar 10 ECTS
Koloidna biologija E3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Koloidna kemija okolja E3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 ECTS
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Materiali in ekologija E3 izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin 5 ECTS
Menedžment tehnologije in inovacij E3 prof. dr. Borut Likar 10 ECTS
Metabolomika v živilih E3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 ECTS
Modeliranje v okolju E3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 ECTS
Napredne obdelave materialov E3, N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Obnovljivi viri energije E3 prof. dr. Peter Novak 5 ECTS
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Odzivi na stres v morskem okolju E3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 ECTS
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov E3 izr. prof. dr. Alenka Vesel 5 ECTS
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali E3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Organska analiza E3 prof. dr. Ester Heath 5 ECTS
Organska kemija za trajnostni razvoj E3 prof. dr. Stojan Stavber 5 ECTS
Orodja za nadzor kakovosti okolja E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Radioaktivni odpadki E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Rentgenska strukturna analiza N3, E3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 ECTS
Seminar I E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar II E3 prof. dr. Milena Horvat 30 ECTS
Seminar III E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov E3 prof. dr. Boris Orel 5 ECTS
Sledljivost in pristnost živil E3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 ECTS
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju E3 prof. dr. Radmila Milačič 5 ECTS
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov E3 doc. dr. Benjamin Zorko 5 ECTS
Strateške presoje vplivov na okolje E3 doc. dr. Davor Kontić 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Uvod v procesno varnost E3 izr. prof. dr. Marko Gerbec 5 ECTS