PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Biomonitoring EKO3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 mentor 30 ECTS
Družba, narava in okolje EKO3 prof. dr. Tomaž Grušovnik 5 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Ekoremediacijske tehnologije EKO3 prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 ECTS
Fizika okolja EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Gorivne celice EKO3 prof. dr. Nejc Hodnik 5 ECTS
Hidrologija in okolje EKO3 prof. dr. Sonja Lojen 5 ECTS
Ihtiologija z ribiško biologijo EKO3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 mentor 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 mentor 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 mentor 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih EKO3 doc. dr. Al Vrezec 5 ECTS
Izbrana poglavja iz analizne kemije EKO3 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 ECTS
Izbrana poglavja iz anorganske kemije EKO3 doc. dr. Matic Lozinšek 5 ECTS
Izbrana poglavja iz biotehnologije EKO3 doc. dr. David Dobnik 5 ECTS
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje EKO3 prof. dr. Peter Glavič 10 ECTS
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Kemija okoljskih sistemov EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Kemijska in prehranska toksikologija EKO3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci EKO3 prof. dr. Janez Ščančar 10 ECTS
Koloidna biologija EKO3 izr. prof. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Koloidna kemija okolja EKO3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 ECTS
Komercializacija tehnologij ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Materiali in ekologija EKO3 izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin 5 ECTS
Menedžment tehnologije in inovacij EKO3 prof. dr. Borut Likar 10 ECTS
Metabolomika v živilih EKO3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 ECTS
Modeliranje v okolju EKO3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 ECTS
Napredne obdelave materialov NANO3,EKO3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Odzivi na stres v morskem okolju EKO3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 ECTS
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov EKO3 izr. prof. dr. Alenka Vesel 5 ECTS
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali EKO3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Organska analiza EKO3 prof. dr. Ester Heath 5 ECTS
Organska kemija za trajnostni razvoj EKO3 prof. dr. Stojan Stavber 5 ECTS
Orodja za nadzor kakovosti okolja EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Radioaktivni odpadki EKO3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov EKO3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Rentgenska strukturna analiza NANO3,EKO3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 ECTS
Seminar I EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar II EKO3 prof. dr. Milena Horvat 30 ECTS
Seminar III EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov EKO3 prof. dr. Boris Orel 5 ECTS
Sledljivost in pristnost živil EKO3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 ECTS
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju EKO3 prof. dr. Radmila Milačič 5 ECTS
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov EKO3 doc. dr. Benjamin Zorko 5 ECTS
Strateške presoje vplivov na okolje EKO3 doc. dr. Davor Kontić 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Uvod v procesno varnost EKO3 izr. prof. dr. Marko Gerbec 5 ECTS