PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Biomonitoring E3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Družba, narava in okolje E3 prof. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Ekoremediacijske tehnologije E3 prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 KT
Fizika okolja E3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Gorivne celice E3 prof. dr. Nejc Hodnik 5 KT
Hidrologija in okolje E3 prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo E3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih E3 doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije E3 izr. prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije E3 prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije E3 doc. dr. David Dobnik 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje E3 prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Kemija okoljskih sistemov E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija E3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci E3 prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Koloidna biologija E3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Koloidna kemija okolja E3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Materiali in ekologija E3 izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij E3 prof. dr. Borut Likar 10 KT
Metabolomika v živilih E3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Modeliranje v okolju E3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Napredne obdelave materialov E3, N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Obnovljivi viri energije E3 prof. dr. Peter Novak 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju E3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov E3 izr. prof. dr. Alenka Vesel 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali E3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Organska analiza E3 prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj E3 prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Radioaktivni odpadki E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Rentgenska strukturna analiza N3, E3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Seminar I E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II E3 prof. dr. Milena Horvat 30 KT
Seminar III E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov E3 prof. dr. Boris Orel 5 KT
Sledljivost in pristnost živil E3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju E3 prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Strateške presoje vplivov na okolje E3 doc. dr. Davor Kontić 5 KT
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov E3 doc. dr. Benjamin Zorko 5 KT
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Uvod v procesno varnost E3 izr. prof. dr. Marko Gerbec 5 KT