PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Brezžične komunikacije I2 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Digitalna forenzika I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov I2 prof. dr. Đani Juričić 20 KT
Informacijska varnost in ekonomija tveganj I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Interakcija človek-računalnik I2 prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Internetna omrežja in tehnologije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 KT
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja I2 doc. dr. Tanja Arh 5 KT
Izbrana poglavja iz robotike I2 prof. dr. Jadran Lenarčič 10 KT
Jezikovne tehnologije I2 doc. dr. Senja Pollak 10 KT
Komunikacijska omrežja naslednje generacije I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Magistrsko delo N2, E2, I2 mentor 30 KT
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Mediji in tehnologije nove ekonomije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Metode programskega inženirstva I2 prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Načrtovanje brezžičnih omrežij I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti I2 prof. dr. Matjaž Gams 20 KT
Operacijski sistemi I2 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Podatkovna skladišča I2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 KT
Podatkovno in tekstovno rudarjenje I2 prof. dr. Nada Lavrač 20 KT
Poslovna inteligenca I I2 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja I2 prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo N2, E2, I2 mentor 20 KT
Računalniške strukture in sistemi I2 prof. dr. Gregor Papa 20 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost I2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 KT
Razširjanje radijskih valov in antene I2 prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Seminar I I2 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar II I2 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Sistem varovanja kritične infrastrukture I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju I2 prof. dr. Marko Bohanec 10 KT
Snovanje računalniških sistemov I2 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme I2 prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Sodobne tehnologije vodenja sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 10 KT
Sodobni IKT pristopi I2 prof. dr. Marko Debeljak 5 KT
Spletne tehnologije in programski jeziki I2 doc. dr. Pavle Boškoski 5 KT
Stohastične optimizacijske metode I2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 KT
Tehnologije semantičnega spleta I2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Telekomunikacijski sistemi I2 prof. dr. Gorazd Kandus 20 KT
Upravljanje informacijskih sistemov I2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 KT
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Varnost informacijskih sistemov I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 KT
Vgradni sistemi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov I2 doc. dr. Tadej Petrič 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT