PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Ambientalna inteligenca IKT3 prof. dr. Mitja Luštrek 5 ECTS
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije IKT3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Avtomatizirano strojno učenje in optimizacija IKT3 doc. dr. Tome Eftimov 5 ECTS
Biorobotika IKT3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Digitalna forenzika II IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Evolucijski algoritmi IKT3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Heterogena telekomunikacijska omrežja IKT3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Humanoidna in servisna robotika IKT3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Inteligentni sistemi in agenti IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 10 ECTS
Inteligentni sistemi vodenja robotov IKT3 izr. prof. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik II IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Internetne aplikacije in upravljanje IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Kognitivne znanosti IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Kognitivni radio in omreženje IKT3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja IKT3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 ECTS
Modeliranje dinamičnih sistemov IKT3 izr. prof. dr. Damir Vrančić 5 ECTS
Napredne jezikovne tehnologije IKT3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Napredne računalniške strukture in sistemi IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Napredni IKT pristopi IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Podpora pri odločanju IKT3 prof. dr. Marko Bohanec 5 ECTS
Poslovna inteligenca II IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniška ustvarjalnost IKT3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov IKT3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Računska sistemska biologija IKT3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Robotski vid IKT3 izr. prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar II IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 30 ECTS
Seminar III IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Simulacije telekomunikacijskih sistemov IKT3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Snovanje vgradnih sistemov IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih IKT3 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 10 ECTS
Strojno učenje IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Varnost v internetnih tehnologijah IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Več-antenski sistemi IKT3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje IKT3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Vizualizacija podatkov IKT3 doc. dr. Tea Tušar 5 ECTS
Vodenje sistemov in obdelava signalov IKT3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zdravstveni ekspertni sistemi na daljavo IKT3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS