PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Modul Profesor KT
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Biorobotika I3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 KT
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Humanoidna in servisna robotika I3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo I3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 KT
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Tadej Petrič 5 KT
Interakcija človek-računalnik II I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije I3 doc. dr. Senja Pollak 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredni IKT pristopi I3 prof. dr. Marko Debeljak 5 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I I3 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 30 KT
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Več-antenski sistemi I3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT