PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Biorobotika I3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Humanoidna in servisna robotika I3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 ECTS
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik II I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 ECTS
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 ECTS
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 ECTS
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 ECTS
Napredne jezikovne tehnologije I3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Napredni IKT pristopi IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 ECTS
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I I3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 30 ECTS
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 ECTS
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 ECTS
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Več-antenski sistemi I3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Vizualizacija podatkov IKT3 doc. dr. Tea Tušar 5 ECTS
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zdravstveni ekspertni sistemi na daljavo IKT3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS