INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko.

Opis programa

Program Informacijske in komunikacijske tehnologije vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Raziskovalna področja

Tehnologije znanja

Računalniške strukture in sistemi

Napredne internetne tehnologije

Inteligentni sistemi in robotika

Komunikacijske tehnologije

Digitalna transformacija

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij druge stopnje 120 KT
Obvezne učne vsebine 40 KT
Izbirni predmeti 30 KT
Individualno raziskovalno/projektno delo 20 KT
Magistrsko delo 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)
Sodobni IKT pristopi (10 KT)
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (10 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (30 KT)
Študent mora izbrati en predmet z 20 KT.

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar II (10 KT)

Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo (20 KT)

Magistrsko delo (30 KT)

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Brezžične komunikacije IKT2 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 10 ECTS
Digitalna forenzika IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 20 ECTS
Informacijska varnost in ekonomija tveganj IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja in tehnologije IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 ECTS
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Izbrana poglavja iz robotike IKT2 izr. prof. dr. Aleš Ude 10 ECTS
Jezikovne tehnologije IKT2 doc. dr. Senja Pollak 10 ECTS
Komunikacijska omrežja naslednje generacije IKT2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Magistrsko delo IKT2,NANO2,EKO2 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Mediji in tehnologije nove ekonomije IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Metode programskega inženirstva IKT2 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih IKT2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Načrtovanje brezžičnih omrežij IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Omrežni inteligentni sistemi in agenti IKT2 prof. dr. Matjaž Gams 20 ECTS
Operacijski sistemi IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Podatkovna skladišča IKT2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 ECTS
Podatkovno in tekstovno rudarjenje IKT2 prof. dr. Dunja Mladenić 20 ECTS
Poslovna inteligenca I IKT2 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja IKT2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo IKT2,NANO2,EKO2 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Razširjanje radijskih valov in antene IKT2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Računalniške strukture in sistemi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 20 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost IKT2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 ECTS
Seminar I IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar II IKT2 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Sistem varovanja kritične infrastrukture IKT2 doc. dr. Rok Bojanc 5 ECTS
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju IKT2 prof. dr. Marko Bohanec 10 ECTS
Snovanje računalniških sistemov IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Sodobne tehnologije vodenja sistemov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 10 ECTS
Sodobni IKT pristopi IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Spletne tehnologije in programski jeziki IKT2 izr. prof. dr. Pavle Boškoski 5 ECTS
Stohastične optimizacijske metode IKT2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 ECTS
Tehnologije semantičnega spleta IKT2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Telekomunikacijski sistemi IKT2 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 20 ECTS
Upravljanje informacijskih sistemov IKT2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 ECTS
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Varnost informacijskih sistemov IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 ECTS
Vgradni sistemi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov IKT2 izr. prof. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS

Temeljni cilji

Obvladovanje postopkov in procesov

Razvoj kritične presoje

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Avtonomnost v strokovnem delu

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki

Več

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

  • obvladovanje postopkov in procesov strokovnega področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
  • razvoj kritične presoje na področju,
  • sposobnost uporabe znanja v praksi,
  • avtonomnost v strokovnem delu ter kooperativno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
  • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej v mednarodnem okolju,
  • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.

B)  Predmetnospecifične kompetence

Magistrand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za kompetentno strokovno delo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, komuniciranje in prenos strokovnih dosežkov v prakso. Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.

Skrij