PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Brezžične komunikacije IKT2 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 10 ECTS
Digitalna forenzika IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 20 ECTS
Informacijska varnost in ekonomija tveganj IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja in tehnologije IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 ECTS
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Izbrana poglavja iz robotike IKT2 izr. prof. dr. Aleš Ude 10 ECTS
Jezikovne tehnologije IKT2 doc. dr. Senja Pollak 10 ECTS
Komunikacijska omrežja naslednje generacije IKT2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Magistrsko delo IKT2,NANO2,EKO2 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Mediji in tehnologije nove ekonomije IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Metode programskega inženirstva IKT2 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih IKT2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Načrtovanje brezžičnih omrežij IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Omrežni inteligentni sistemi in agenti IKT2 prof. dr. Matjaž Gams 20 ECTS
Operacijski sistemi IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Podatkovna skladišča IKT2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 ECTS
Podatkovno in tekstovno rudarjenje IKT2 prof. dr. Dunja Mladenić 20 ECTS
Poslovna inteligenca I IKT2 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja IKT2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo IKT2,NANO2,EKO2 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Razširjanje radijskih valov in antene IKT2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Računalniške strukture in sistemi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 20 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost IKT2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 ECTS
Seminar I IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar II IKT2 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Sistem varovanja kritične infrastrukture IKT2 doc. dr. Rok Bojanc 5 ECTS
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju IKT2 prof. dr. Marko Bohanec 10 ECTS
Snovanje računalniških sistemov IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Sodobne tehnologije vodenja sistemov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 10 ECTS
Sodobni IKT pristopi IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Spletne tehnologije in programski jeziki IKT2 izr. prof. dr. Pavle Boškoski 5 ECTS
Stohastične optimizacijske metode IKT2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 ECTS
Tehnologije semantičnega spleta IKT2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Telekomunikacijski sistemi IKT2 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 20 ECTS
Upravljanje informacijskih sistemov IKT2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 ECTS
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Varnost informacijskih sistemov IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 ECTS
Vgradni sistemi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov IKT2 izr. prof. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS