PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Biorobotika I3 izr. prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Humanoidna in servisna robotika I3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 ECTS
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo I3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 ECTS
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik II I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 ECTS
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 ECTS
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 ECTS
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 ECTS
Napredne jezikovne tehnologije I3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Napredni IKT pristopi I3 prof. dr. Marko Debeljak 5 ECTS
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 ECTS
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I I3 prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 30 ECTS
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 ECTS
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 ECTS
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Več-antenski sistemi I3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS