PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Module Profesor KT
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov N3 prof. dr. Andrej Šali 5 KT
Analiza senzorskih podatkov S3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni S3 prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Bio-slikanje N3 prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 KT
Biokeramični materiali N3 prof. dr. Tomaž Kosmač 5 KT
Biologija matičnih celic N3 prof. dr. Tanja Dominko 5 KT
Biomolekularne simulacije N3 prof. dr. Janez Mavri 5 KT
Biorobotika I3 prof. dr. Jan Babič 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Brezžične komunikacije I2 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Celični senzorji v toksikologiji S3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi S3 doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo S3 doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov N3 prof. dr. Vid Bobnar 5 KT
Digitalna forenzika I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Družba, narava in okolje E3 doc. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Ekoremediacijske tehnologije E2 prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 KT
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov N3 prof. dr. Christoph Gadermaier 5 KT
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov N3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Elektrokemijski senzorji S3 prof. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
EPR spektroskopija nanomaterialov N3 prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Evolucijska genomika N3 prof. dr. Dušan Kordiš 5 KT
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Fizika materialov N3 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Fizika nanomaterialov N3 prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Fizika okolja E3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Fizika v biologiji N2 prof. dr. Janez Štrancar 10 KT
Funkcionalni polimerni materiali v tehnologiji senzorjev S3 dr. Adolf Jesih 5 KT
Gorivne celice E3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Hidrologija in okolje E3 prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Humanoidna in servisna robotika I3 doc. dr. Bojan Nemec 10 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo E3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo I3 prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
In vitro manipulacija matičnih celic N3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 KT
Informacijska varnost in ekonomija tveganj I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Interakcija človek-računalnik I2 prof. dr. Franc Novak 5 KT
Interakcija človek-računalnik II I3 prof. dr. Franc Novak 5 KT
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetna omrežja in tehnologije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 KT
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja I2 doc. dr. Tanja Arh 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav S3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih E3 doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije E3 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije E3 prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Izbrana poglavja iz biofizike N3 prof. dr. Gojmir Lahajnar 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije E3 prof. dr. Jana Žel 5 KT
Izbrana poglavja iz diskretne matematike I2 prof. dr. Sandi Klavžar 5 KT
Izbrana poglavja iz imunobiologije N3 doc. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 KT
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij I N2 doc. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij II N2 doc. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Izbrana poglavja iz onesnaževanja okolja E2 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Izbrana poglavja iz robotike I2 prof. dr. Jadran Lenarčič 10 KT
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov N3 prof. dr. Nenad Ban 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje E3 prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Izbrana poglavja iz zelene kemije* E3 doc. dr. Tomaž Skapin 5 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Jezikovne tehnologije I2 prof. dr. Tomaž Erjavec 10 KT
Karakterizacija kovinskih materialov N3 prof. dr. Monika Jenko 5 KT
Karakterizacija sestave in strukture N3 prof. dr. Iztok Arčon 5 KT
Kemija materialov N3 doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Kemija okoljskih sistemov E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija E3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci E3 prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin S3 doc. dr. Tadej Rojac 10 KT
Klasični in kvantni kaos N3 prof. dr. Marko Robnik 5 KT
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Koloidna kemija okolja E3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta N3, I3, E3, S3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov E3 prof. dr. Andrej Čokl 5 KT
Komunikacijska omrežja naslednje generacije I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Kvantitativne analize nukleinskih kislin N3 prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov S3 doc. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Magistrska diplomska naloga N2, I2, E2 mentor 20 KT
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov N3 prof. dr. Tomaž Apih 5 KT
Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju E3 prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Materiali in ekologija E3 doc. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Mediji in tehnologije nove ekonomije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov N3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Mehka snov N3 prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij E3 prof. dr. Borut Likar 10 KT
Meritve nanodelcev v zraku S3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov S3 doc. dr. Griša Močnik 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah S3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Metabolomika v živilih E3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Metode programskega inženirstva I2 prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe S3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Mikroskopija nanomaterialov N3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Mikroskopske in mikroanalizne metode N3 prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Modeliranje v okolju E3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Načrtovanje brezžičnih omrežij I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja N3 prof. dr. Marjana Novič 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Nanobiofizika N3 prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Nanodelci, koloidna in površinska kemija N3 prof. dr. Darja Lisjak 5 KT
Nanovarnost N3 prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije I3 prof. dr. Tomaž Erjavec 5 KT
Napredne obdelave materialov E3, N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredni kovinski materiali N3 prof. dr. Monika Jenko 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Naravni viri kemikalij in materialov E3 prof. dr. Jernej Iskra 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Numerično modeliranje v nanoznanostih N3 prof. dr. Bosiljka Tadić 5 KT
Od kristalov do 3D strukture makromolekul N3 prof. dr. Dušan Turk 10 KT
Od okolja do nevronskih mrež S3 doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju E3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okoljski biomonitoring E3 prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov E3 prof. dr. Alenka Vesel 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali E3 doc. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti I2 prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Operacijski sistemi I2 doc. dr. Roman Novak 5 KT
Optični kemijski senzorji S3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Organska analiza E3 prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj E3 prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Osnove analizne kemije E2 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Osnove ekologije in ekotoksikologije E2 prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Osnove fizike materialov N2 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Osnove fizike nanomaterialov N2 prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Osnove kemije materialov N2 doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Osnove sinteze nanomaterialov N2 prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Osnove zelene kemije E2 prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Plazemska nanoznanost N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Plinski senzorji S3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Podatkovna skladišča I2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 KT
Podatkovno in tekstovno rudarjenje I2 prof. dr. Nada Lavrač 20 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Populacije in populacijski monitoring E3 prof. dr. Davorin Tome 5 KT
Poslovna inteligenca I I2 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Površine in mejne plasti N3 dr. Erik Zupanič 5 KT
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja I2 prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Procesiranje in nanomagnetizem N3 prof. dr. Spomenka Kobe 10 KT
Programirana celična smrt N3 prof. ddr. Boris Turk 10 KT
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo N2, I2, E2 mentor 10 KT
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo N2, I2, E2 mentor 20 KT
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji N3 prof. dr. Igor Križaj 10 KT
Proteinsko in celično inženirstvo N3 prof. dr. Jože Pungerčar 10 KT
Proteoliza N3 prof. dr. Vito Turk 10 KT
Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v diagnozi in terapiji raka N3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Proteomika N3 prof. dr. Marko Fonović 5 KT
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Računalniške strukture in sistemi I2 prof. dr. Gregor Papa 20 KT
Računalniški vid S3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost I2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Radioaktivni odpadki E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioekologija E2 prof. dr. Peter Stegnar 5 KT
Radiokemija E2 prof. dr. Ljudmila Benedik 5 KT
Razširjanje radijskih valov in antene I2 prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Razvojni menedžment tehnologij E3 prof. dr. Alojz Sočan 5 KT
Rentgenska strukturna analiza N3, E3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Samoorganizacija materije N3 prof. dr. Bosiljka Tadić 5 KT
Seminar I S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar I N3 prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar I E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar I N2 prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar I I2 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar I E2 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar I I3 prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar II E2 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar II N2 prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar II I2 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar II N3 prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar II E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar III N3 prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar III E3 prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik S3 prof. dr. Franc Novak 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju S3 prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki S3 prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Senzorska omrežja S3 prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme S3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Senzorski sistemi E3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Sinteza nanomaterialov N3 prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Sintezna biologija in biosenzorika S3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sistem varovanja kritične infrastrukture I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju I2 prof. dr. Marko Bohanec 10 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov E3 prof. dr. Boris Orel 5 KT
Sledljivost in pristnost živil E3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Snovanje računalniških sistemov I2 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme I2 prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce S3 doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Sodobne tehnologije vodenja sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 10 KT
Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov E3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika E3 prof. dr. Peter Novak 5 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju E3 prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Speciacija elementov v industriji E2 prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Spektroskopija in mikroskopija N2 prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Spletne tehnologije in programski jeziki I2 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov E3 prof. dr. Anton Brancelj 5 KT
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov N3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Stohastične optimizacijske metode I2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 KT
Strateške presoje vplivov na okolje E3 doc. dr. Branko Kontić 5 KT
Tehnika varstva okolja E2 prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Tehnologije oblikovanja nanoprahov N3 prof. dr. Tomaž Kosmač 5 KT
Tehnologije semantičnega spleta I2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Tekoči kristali N3 prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Telekomunikacijski sistemi I2 prof. dr. Gorazd Kandus 20 KT
Teorija kondenzirane snovi N2 prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Teorija nanomaterialov N3 prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Toksikologija v industriji E3 prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov N3 prof. dr. Vojteh Leskovšek 5 KT
Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu E3 prof. dr. Aviel Verbruggen 5 KT
Uporaba fluorescence za zaznavanje fotobiontov S3 prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Upravljanje informacijskih sistemov I2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 KT
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Uvod v procesno varnost E3 prof. dr. Marko Gerbec 5 KT
Vakuumistika N3 prof. dr. Janez Kovač 5 KT
Varnost informacijskih sistemov I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 KT
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Več-antenski sistemi I3 prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vgradni sistemi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka N3 prof. dr. Olga Vasiljeva 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov I2 doc. dr. Tadej Petrič 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT