PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Ambientalna inteligenca IKT3 prof. dr. Mitja Luštrek 5 ECTS
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov NANO3 prof. dr. Andrej Šali 5 ECTS
Analiza senzorskih podatkov ST3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije IKT3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analizna kemija v industriji EKO2 prof. dr. Radmila Milačič 5 ECTS
Analizne metode s hitrimi ioni ST3 prof. dr. Primož Pelicon 5 ECTS
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Bio-slikanje NANO3 prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 ECTS
Biologija matičnih celic NANO3 doc. dr. Metka Novak 5 ECTS
Biomolekularne simulacije NANO3 prof. dr. Janez Mavri 5 ECTS
Biomonitoring EKO3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Biorobotika IKT3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij ST3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Brezžične komunikacije IKT2 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 10 ECTS
Celični senzorji v toksikologiji ST3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi ST3 doc. dr. Sabina Markelj 5 ECTS
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo ST3 izr. prof. dr. Matjaž Kavčič 5 ECTS
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov NANO3 prof. dr. Vid Bobnar 5 ECTS
Digitalna forenzika IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Digitalna forenzika II IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 20 ECTS
Dinamika tekočin ST3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Družba, narava in okolje EKO3 izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik 5 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov NANO3 doc. dr. Alenka Mertelj 5 ECTS
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov NANO3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 ECTS
Elektrokemijski senzorji ST3 izr. prof. dr. Kristina Žužek 5 ECTS
Elektromagnetni senzorji ST3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Evolucijska genomika NANO3 prof. dr. Dušan Kordiš 5 ECTS
Evolucijski algoritmi IKT3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Fizika materialov NANO3 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 ECTS
Fizika nanomaterialov NANO3 prof. dr. Dragan Mihailović 10 ECTS
Fizika okolja EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Fizika v biologiji NANO2 prof. dr. Janez Štrancar 10 ECTS
Fizikalna oceanografija obalnih voda ST3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Gorivne celice EKO3 izr. prof. dr. Nejc Hodnik 5 ECTS
Heterogena telekomunikacijska omrežja IKT3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Hidrologija in okolje EKO3 izr. prof. dr. Sonja Lojen 5 ECTS
Humanoidna in servisna robotika IKT3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 ECTS
Ihtiologija z ribiško biologijo EKO3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Informacijska varnost in ekonomija tveganj IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Inteligentni sistemi in agenti IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 10 ECTS
Inteligentni sistemi vodenja robotov IKT3 izr. prof. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik II IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Internetna omrežja in tehnologije IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 ECTS
Internetne aplikacije in upravljanje IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Internetno povezovanje vgrajenih naprav ST3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih EKO3 doc. dr. Al Vrezec 5 ECTS
Izbrana poglavja iz analizne kemije EKO3 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 ECTS
Izbrana poglavja iz anorganske kemije EKO3 doc. dr. Matic Lozinšek 5 ECTS
Izbrana poglavja iz biotehnologije EKO3 doc. dr. David Dobnik 5 ECTS
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije NANO3 izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 ECTS
Izbrana poglavja iz robotike IKT2 izr. prof. dr. Aleš Ude 10 ECTS
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov NANO3 prof. dr. Nenad Ban 5 ECTS
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje EKO3 prof. dr. Peter Glavič 10 ECTS
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Jezikovne tehnologije IKT2 doc. dr. Senja Pollak 10 ECTS
Karakterizacija kovinskih materialov NANO3 izr. prof. dr. Monika Jenko 5 ECTS
Karakterizacija sestave in strukture NANO3 prof. dr. Iztok Arčon 5 ECTS
Kemija materialov NANO3 izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer 10 ECTS
Kemija okoljskih sistemov EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Kemijska in prehranska toksikologija EKO3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci EKO3 prof. dr. Janez Ščančar 10 ECTS
Keramični materiali NANO3 izr. prof. dr. Andraž Kocjan 5 ECTS
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin ST3 prof. dr. Tadej Rojac 10 ECTS
Klasični in kvantni kaos NANO3 prof. dr. Marko Robnik 5 ECTS
Kognitivne znanosti IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Kognitivni radio in omreženje IKT3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Koloidna biologija EKO3 izr. prof. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Koloidna kemija okolja EKO3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 ECTS
Komercializacija tehnologij ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Komunikacijska omrežja naslednje generacije IKT2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Kozmos v kapljici tekočega kristala NANO3 prof. dr. Samo Kralj 5 ECTS
Kvantitativne analize nukleinskih kislin NANO3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov ST3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 ECTS
Magistrsko delo IKT2,NANO2,EKO2 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov NANO3 prof. dr. Boštjan Zalar 5 ECTS
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Materiali in ekologija EKO3 izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin 5 ECTS
Mediji in tehnologije nove ekonomije IKT2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov NANO3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 ECTS
Mehka snov in mehki nanokompoziti NANO3 prof. dr. Samo Kralj 5 ECTS
Menedžment tehnologije in inovacij EKO3 prof. dr. Borut Likar 10 ECTS
Meritve nanodelcev v zraku ST3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov ST3 izr. prof. dr. Griša Močnik 5 ECTS
Meroslovje v senzorskih tehnologijah ST3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Metabolomika v živilih EKO3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 ECTS
Metode programskega inženirstva IKT2 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja IKT3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 ECTS
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe ST3 izr. prof. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Mikroskopija nanomaterialov NANO3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Mikroskopske in mikroanalizne metode NANO3 prof. dr. Miran Čeh 10 ECTS
Modeliranje dinamičnih sistemov IKT3 izr. prof. dr. Damir Vrančić 5 ECTS
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih IKT2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Modeliranje v okolju EKO3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Molekulsko modeliranje s teorijo gostotnega funkcionala (DFT): molekule, površine in trdnine NANO3 prof. dr. Anton Kokalj 5 ECTS
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah IKT3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Nanobiofizika NANO3 prof. dr. Janez Štrancar 5 ECTS
Nanodelci, koloidna in površinska kemija NANO3 prof. dr. Darja Lisjak 5 ECTS
Nanovarnost NANO3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Napredne jezikovne tehnologije IKT3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Napredne obdelave materialov NANO3,EKO3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Napredne računalniške strukture in sistemi IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij NANO3 prof. dr. Boštjan Zalar 10 ECTS
Napredni IKT pristopi IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Napredno procesiranje materialov NANO2 prof. dr. Uroš Cvelbar 10 ECTS
Načrtovanje brezžičnih omrežij IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja NANO3 prof. dr. Marjana Novič 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Obdelave materialov NANO2 prof. dr. Uroš Cvelbar 10 ECTS
Od kristalov do 3D strukture makromolekul NANO3 prof. dr. Dušan Turk 10 ECTS
Od okolja do nevronskih mrež ST3 izr. prof. dr. Meta Virant-Doberlet 5 ECTS
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Odzivi na stres v morskem okolju EKO3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 ECTS
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov EKO3 izr. prof. dr. Alenka Vesel 5 ECTS
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali EKO3 prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Omrežni inteligentni sistemi in agenti IKT2 prof. dr. Matjaž Gams 20 ECTS
Operacijski sistemi IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Optični kemijski senzorji ST3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 ECTS
Organska analiza EKO3 prof. dr. Ester Heath 5 ECTS
Organska kemija za trajnostni razvoj EKO3 prof. dr. Stojan Stavber 5 ECTS
Orodja za nadzor kakovosti okolja EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Osnove analizne kemije EKO2 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 ECTS
Osnove ekologije in ekotoksikologije EKO2 prof. dr. Janez Ščančar 10 ECTS
Osnove fizike materialov NANO2 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 ECTS
Osnove fizike nanomaterialov NANO2 prof. dr. Dragan Mihailović 10 ECTS
Osnove kemije materialov NANO2 izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer 10 ECTS
Osnove sinteze nanomaterialov NANO2 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Plazemska nanoznanost NANO3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Plinski senzorji ST3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Podatkovna skladišča IKT2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 ECTS
Podatkovno in tekstovno rudarjenje IKT2 prof. dr. Dunja Mladenić 20 ECTS
Podpora pri odločanju IKT3 prof. dr. Marko Bohanec 5 ECTS
Poslovna inteligenca I IKT2 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Poslovna inteligenca II IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov ST3 prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Površine in mejne plasti NANO3 doc. dr. Erik Zupanič 5 ECTS
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja IKT2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin NANO3 prof. dr. Spomenka Kobe 10 ECTS
Programirana celična smrt NANO3 prof. ddr. Boris Turk 10 ECTS
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo IKT2,NANO2,EKO2 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Proteazni degradom v napredovanju raka NANO3 doc. dr. Barbara Breznik 5 ECTS
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji NANO3 prof. dr. Igor Križaj 10 ECTS
Proteinsko in celično inženirstvo NANO3 prof. dr. Jože Pungerčar 10 ECTS
Proteoliza NANO3 akad. prof. dr. Vito Turk 10 ECTS
Proteomika NANO3 doc. dr. Robert Vidmar 5 ECTS
Radioaktivni odpadki EKO3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov EKO3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Radioekologija EKO2 prof. dr. Peter Stegnar 5 ECTS
Radiokemija EKO2 prof. dr. Ljudmila Benedik 5 ECTS
Razširjanje radijskih valov in antene IKT2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Računalniška ustvarjalnost IKT3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Računalniške strukture in sistemi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 20 ECTS
Računalniški vid ST3 izr. prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost IKT2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov IKT3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Računska sistemska biologija IKT3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Rentgenska strukturna analiza NANO3,EKO3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 ECTS
Robotski vid IKT3 izr. prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I EKO2 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar I NANO3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar I EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar I IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar I ST3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Seminar I IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar I NANO2 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar II NANO2 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar II NANO3 prof. dr. Barbara Malič 30 ECTS
Seminar II ST3 prof. dr. Marina Dermastia 30 ECTS
Seminar II IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 30 ECTS
Seminar II IKT2 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Seminar II EKO3 prof. dr. Milena Horvat 30 ECTS
Seminar II EKO2 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar III EKO3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar III IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Seminar III NANO3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar III ST3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Senzorji in senzorske tehnologije ST3 prof. dr. Barbara Malič 5 ECTS
Senzorji v interakciji človek računalnik ST3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Senzorji v procesnem vodenju ST3 prof. dr. Juš Kocijan 5 ECTS
Senzorji v robotiki in biokibernetiki ST3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov ST3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Senzorska omrežja ST3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme ST3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Simulacije telekomunikacijskih sistemov IKT3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Sinteza nanomaterialov NANO3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Sintezna biologija in biosenzorika ST3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 ECTS
Sistem varovanja kritične infrastrukture IKT2 doc. dr. Rok Bojanc 5 ECTS
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju IKT2 prof. dr. Marko Bohanec 10 ECTS
Sledljivost in pristnost živil EKO3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 ECTS
Slikanje z magnetno resonanco NANO3 prof. dr. Igor Serša 5 ECTS
Snovanje računalniških sistemov IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Snovanje vgradnih sistemov IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce ST3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Sodobne tehnologije vodenja sistemov IKT2 prof. dr. Đani Juričić 10 ECTS
Sodobni IKT pristopi IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih IKT3 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 10 ECTS
Sodobni nanostrukturirani kovinski materiali NANO3 izr. prof. dr. Monika Jenko 10 ECTS
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju EKO3 prof. dr. Radmila Milačič 5 ECTS
Spektroskopija in mikroskopija NANO2 prof. dr. Miran Čeh 10 ECTS
Spletne tehnologije in programski jeziki IKT2 izr. prof. dr. Pavle Boškoski 5 ECTS
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov NANO3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 ECTS
Stohastične optimizacijske metode IKT2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 ECTS
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov EKO3 doc. dr. Benjamin Zorko 5 ECTS
Strateške presoje vplivov na okolje EKO3 doc. dr. Davor Kontić 5 ECTS
Strojno učenje IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Tehnika za trajnostni razvoj EKO2 prof. dr. Peter Glavič 10 ECTS
Tehnologije semantičnega spleta IKT2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Telekomunikacijski sistemi IKT2 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 20 ECTS
Teorija kondenzirane snovi NANO2 prof. dr. Viktor Kabanov 10 ECTS
Teorija nanomaterialov NANO3 prof. dr. Viktor Kabanov 10 ECTS
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov NANO3 prof. dr. Bojan Podgornik 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Upravljanje informacijskih sistemov IKT2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 ECTS
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih IKT2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Uvod v krožno gospodarstvo EKO2 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije NANO2 prof. dr. Andreja Benčan Golob 10 ECTS
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Uvod v onesnaževanje okolja EKO2 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Uvod v procesno varnost EKO3 izr. prof. dr. Gašper Tavčar 5 ECTS
Vakuumistika NANO3 prof. dr. Janez Kovač 5 ECTS
Varnost informacijskih sistemov IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 ECTS
Varnost v internetnih tehnologijah IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Več-antenski sistemi IKT3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje IKT3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Vgradni sistemi IKT2 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Vizualizacija podatkov IKT3 doc. dr. Tea Tušar 5 ECTS
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka NANO3 prof. dr. Olga Vasiljeva 5 ECTS
Vodenje sistemov in obdelava signalov IKT3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov IKT2 izr. prof. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami IKT2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zdravstveni ekspertni sistemi na daljavo IKT3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS